'Kwiek met Qwiek'

Kwiek met Qwiek

Omschrijving

De belevingswereld van de bewoners van de afdeling Psychogeriatrie in Wissehaege, is bepalend voor de mate waarin zij ontspannen en gelukkig kunnen zijn. Vitalis WoonZorg Groep wilde deze belevingswereld beïnvloeden door fijne en herkenbare beelden.

De Qwiek.up maakt dit mogelijk. Een boswandeling, een concert van André Rieu, een dagje Efteling, maar ook eigen beelden van de cliënt van vroeger… het kan allemaal! De Qwiek is makkelijk verplaatsbaar en is zowel voor de individuele cliënt als in groepsverband te gebruiken.

Doel

  • verhoging van het welbevinden van de bewoners
  • toename van rust binnen de groep
  • meer ontspanning
  • daling van de nachtelijke onrust
  • mogelijkheid om samen met familieleden en/of medewerkers te genieten van de beelden, wat ten goede komt aan het contact
  • meer ruimte voor de zorg

Resultaat

Elke keer dat de Qwiek tevoorschijn wordt gehaald levert dit geluksmomentjes op bij de bewoners. Vooral de persoonlijke beelden en muziek stellen hen in staat zichzelf te zijn. Het helpt hen zich verbaal en non-verbaal te uiten en biedt afleiding bij onrust. De bewoners ontspannen en genieten zichtbaar en de familieleden en teams genieten gewoon mee.

Activiteitgegevens

Organisatie

Vitalis WoonZorg Groep

Projectleider

Anne Luijten

Telefoonnummer

040 - 29 33 555

Volg ons

Facebook

Volg ons

LinkedIn
© 2024 FNO