'Prikkelarm & Cultuur'

Prikkelarm & Cultuur

Omschrijving

Stichting Onbeperkt Genieten staat voor inclusie in de cultuursector, specifiek voor mensen met onzichtbare beperkingen en een lage tolerantie voor prikkels. De stichting zet zich in voor meer bewustwording en draagvlak bij culturele instellingen ten aanzien van toegankelijkheid en een prikkelarm aanbod.In het project Prikkelarm & Cultuur wordt samengewerkt met twaalf culturele instellingen om een structureel prikkelarm cultuuraanbod te realiseren, dat ook na afloop van het project blijft bestaan. De insteek is om musea, (film)theaters en podia te begeleiden bij het zelfstandig organiseren van prikkelarm aanbod. De culturele instellingen zijn zo in staat hun aanbod structureel toegankelijk te maken voor mensen met een prikkelverwerkingsstoornis.Onbeperkt Genieten organiseert ook inspiratiebijeenkomsten om meer bewustwording te creëren voor de noodzaak van prikkelarm aanbod.

Doel

Het doel van het project Prikkelarm & Cultuur is het structureel inbedden van prikkelarm aanbod bij culturele instellingen. Stichting Onbeperkt Genieten biedt advies, expertise en kennis voor culturele instellingen, zodat prikkelarm aanbod onderdeel wordt van hun programma. Van 2019 tot 2021 worden twaalf advies- en trainingstrajecten uitgevoerd en tien inspiratiebijeenkomsten georganiseerd voor meer bewustwording in de culturele sector en bij beleidsmakers.

Activiteitgegevens

Organisatie

Stichting Onbeperkt Genieten

Projectleider

Iris van Heesch

Telefoonnummer

06-24536857

Volg ons

Facebook

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram

Video

© 2020 FNO