'Prikkelarm en Cultuur'

Prikkelarm en Cultuur

Omschrijving

Stichting Onbeperkt Genieten staat voor een inclusieve cultuursector, specifiek voor mensen met onzichtbare beperkingen en een lage tolerantie voor prikkels. De stichting zet zich in voor meer toegankelijkheid en een prikkelarm aanbod bij culturele instellingen.

In het project Prikkelarm en Cultuur zou worden samengewerkt met culturele instellingen om een structureel prikkelarm aanbod te realiseren, dat ook na afloop van het project blijft bestaan. De insteek was om musea, (film)theaters en podia te begeleiden bij het zelfstandig organiseren van dit aanbod.

Doel

Doel van het project Prikkelarm en Cultuur was het structureel inbedden van prikkelarm aanbod in de organisatie van culturele instellingen.

Resultaat

Door corona is het wat anders gelopen. Toch heeft Onbeperkt Genieten veel culturele organisaties kunnen bereiken en adviseren.

Onverwacht mooie uitkomst is de ontwikkeling van De Prikkelarme Cultuuragenda. Eén plek waar al het prikkelarme cultuuraanbod te vinden is, mét beoordeling door ervaringsdeskundige vrijwilligers.

Video

Benieuwd naar de andere activiteiten van Klein Geluk?

Activiteitgegevens

Organisatie

Stichting Onbeperkt Genieten

Projectleider

Iris van Heesch

Telefoonnummer

06 - 245 368 57

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2024 FNO