'Prikkelarm en Cultuur'

Prikkelarm en Cultuur

Omschrijving

Stichting Onbeperkt Genieten staat voor een inclusieve cultuursector, specifiek voor mensen met onzichtbare beperkingen en een lage tolerantie voor prikkels. De stichting zet zich in voor meer toegankelijkheid en een prikkelarm aanbod bij culturele instellingen.

In het project Prikkelarm en Cultuur wordt samengewerkt met twaalf culturele instellingen om een structureel prikkelarm aanbod te realiseren, dat ook na afloop van het project blijft bestaan. De insteek is om musea, (film)theaters en podia te begeleiden bij het zelfstandig organiseren van dit aanbod.

Onbeperkt Genieten organiseert ook inspiratiebijeenkomsten om meer bewustwording te creëren.

Doel

Het doel van het project Prikkelarm en Cultuur is het structureel inbedden van prikkelarm aanbod bij culturele instellingen. Stichting Onbeperkt Genieten biedt advies, expertise en kennis voor culturele instellingen, zodat prikkelarm aanbod onderdeel wordt van hun programma. Van 2019 tot 2021 worden 12 advies- en trainingstrajecten uitgevoerd en 10 inspiratiebijeenkomsten georganiseerd.

Activiteitgegevens

Organisatie

Stichting Onbeperkt Genieten

Projectleider

Iris van Heesch

Telefoonnummer

06 - 24 53 68 57

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram

Video

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2022 FNO