Klein Geluk call 1 Eigen regie en participatie

Datum

1 april 2024

Subsidie voor eigen regie en participatie

Voor de eerste keer in het programma Klein Geluk kun je subsidie aanvragen voor projecten die eigen regie en participatie bevorderen. Deze subsidie is bedoeld voor projecten die een structurele verbetering aanjagen van de kwaliteit van leven, door het versterken van eigen regie of participatie, met aandacht voor borging.

We zijn op zoek naar aanvragen die zijn geschreven door of met de doelgroep. En waarbij de doelgroep in alle fases van het project betrokken is op basis van gelijkwaardige samenwerking en (mede-)eigenaarschap.

Aanvragen kan vanaf 2 april 2024.