'Speels Collectief'

Speels Collectief

Omschrijving

Speels Collectief is een samenwerkingsverband van theatermakers Sanne Arbouw en Merel van Lieshout. Zij boden inclusieve theaterworkshops aan op een groot zorgterrein in Midden-Brabant: Landpark Assisië. Aan de realisatie droeg zorgaanbieder Prisma bij.

De workshops waren open voor iedereen: bewoners van het landpark (mensen met een verstandelijke beperking in combinatie met andere indicaties), omwonenden en geïnteresseerden. Om alle deelnemers volwaardig mee te kunnen laten doen en op hun kunnen aan te spreken, vond bij veel oefeningen differentiatie plaats. Deelnemers bepaalden in grote mate zelf de invulling en ontwikkeling van de workshopreeks.

Doel

Doel was mensen met en zonder beperking in contact te brengen en op speelse wijze samen te laten werken.

Resultaat

Een deel van de workshops en bijbehorende presentatiemomenten vond plaats in de voormalige kapel op Landpark Assisië. Vanwege de coronamaatregelen is voor een deel van de reeks een alternatief ontwikkeld. Via online uitzendingen en filmpjes is een groot deel van de bewoners van Landpark Assisië bereikt.

Activiteitgegevens

Organisatie

Studio Assisië

Projectleider

Saskia van de Wiel

© 2022 FNO