'FLOOR jongerencoaching'

FLOOR jongerencoaching

Omschrijving

Veel jongeren met een beperking stoten hun hoofd tegen een ‘glazen plafond’. Dat plafond ontstaat door negatieve ervaringen of het opgroeien in een kleine, beschermde wereld. Het belemmert hen om hun leven in te richten zoals ze dat eigenlijk wensen.

Om uit te groeien tot de persoon die zij willen en kunnen zijn, is goede ondersteuning van belang. Daarom helpt stichting FLOOR jongerencoaching deze jongeren bij het maken en uitvoeren van hun toekomstplannen. Zowel individueel met vrijwillige coaches, als groepsgewijs door workshops te geven over toekomstplanning. Op deze manier geeft FLOOR deze jongeren inzicht in de wijze waarop ze een goed leven kunnen creëren dat bij hen past.

Klein Geluk heeft een bijdrage toegekend aan FLOOR voor het financieren van 30 tot 50 individuele coachtrajecten. Eigenzinnige jongeren tussen de 15 en 30 jaar met een beperking werkten samen met een coach gedurende een jaar aan hun persoonlijke toekomstplannen. De methodiek die FLOOR hiervoor gebruikt, is Persoonlijke Toekomstplanning.

Doel

Het project FLOOR jongerencoaching had de volgende doelen:

  • dat jongeren doelen behalen die zij zelf tijdens hun coaching formuleren. Deze zijn gebaseerd op het innemen van hun eigen plek in de maatschappij, bijvoorbeeld op het gebied van werk (waaronder vrijwilligerswerk, dagbestedingsactiviteiten en het opzetten van een bedrijf), onderwijs, invulling van vrije tijd of sociale contacten;
  • dat de eigen regie van de jongeren vergroot wordt;
  • dat jongeren hun eigen netwerk creëren en betrekken bij de uitvoering van hun toekomstplannen.

Resultaat

Door samen met een vrijwillige coach aan een toekomstplan te werken, vergrootten 21 jongeren hun deelname aan de samenleving in de richting die ze zelf voor ogen hadden. 17 Jongeren zijn nog bezig met het coachtraject. Jongeren die hebben meegedaan aan de evaluatie gaven in circa 75 procent van de gevallen aan dat ze hun doelen grotendeels of helemaal behaald hebben.

Daarnaast geven bijna alle jongeren aan dat ze beter hebben geleerd waar ze goed in zijn, dat ze meer tevreden zijn met zichzelf en dat ze zichzelf beter hebben leren kennen. Het cijfer dat de jongeren aan hun leven geven is bijna in alle gevallen omhooggegaan.

Video

Benieuwd naar de andere activiteiten van Klein Geluk?

Activiteitgegevens

Organisatie

FLOOR jongerencoaching

Projectleider

Gigi Dingler

Telefoonnummer

035 - 750 63 44

Volg ons

Facebook

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram
© 2024 FNO