'Het Vonkje'

Het Vonkje

Omschrijving

In drie Zoetermeerse wijken worden laagdrempelige dagarrangementen opgezet voor zelfstandig functionerende ouderen (met een lichamelijke of psychosociale beperking) die graag mee willen (blijven) doen in hun wijk/directe leefomgeving. Zij krijgen, doordat de arrangementen dicht bij hun huis worden aangeboden, de ruimte om zelf regie te voeren. Door deze dagarrangementen worden zij in staat gesteld om optimaal te participeren en zo zelfstandig mogelijk hun leven te leiden. Ze geven richting aan hun eigen leven en bepalen zelf hoe dat leven eruitziet.De dagarrangementen worden uitgevoerd in de locaties van Piëzo, centraal in de wijk. Dit zijn locaties waar wijkbewoners actief zijn als vrijwilliger en waar tal van ontwikkelactiviteiten uitgevoerd worden voor alle wijkbewoners. De deelnemers aan de dagarrangementen krijgen de mogelijkheid om aan te haken bij een actief sociaal netwerk in hun wijk.

Doel

Belangrijk uitgangspunt bij het organiseren van de dagarrangementen is het creëren van geluksgevoel en behouden van eigen regie door Aandacht, Plezier en Kennis (APK)Er zal sprake zijn van:
-toename van participatie en opdoen van (sociale) contacten door een actieve bijdrage bij Het Vonkje;
-toename van kennis bij de deelnemers om zelf keuzes te kunnen maken, aangezien zij zelf bepalen aan welke onderdelen zij meedoen;
-groei in zelfstandigheid, zelfvertrouwen en empowerment door aandacht.

Activiteitgegevens

Organisatie

Stichting Piëzo

Projectleider

Anouk Logtenberg

Telefoonnummer

06-40537674

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

Instagram
© 2021 FNO