'Het Vonkje'

Het Vonkje

Omschrijving

In drie Zoetermeerse wijken werden laagdrempelige dagarrangementen opgezet voor zelfstandig functionerende ouderen (met een lichamelijke of psychosociale beperking) die graag willen (blijven) meedoen in hun wijk.

Zij kregen, doordat de arrangementen dicht bij hun huis werden aangeboden, de ruimte om zelf regie te voeren. Door deze arrangementen werden zij in staat gesteld om optimaal te participeren en zo zelfstandig mogelijk hun leven te leiden.

De arrangementen werden uitgevoerd in de locaties van Piëzo. Hier zijn wijkbewoners actief als vrijwilliger en worden tal van ontwikkelactiviteiten uitgevoerd. Deelnemers aan de arrangementen kregen de mogelijkheid aan te haken bij een actief sociaal netwerk in hun wijk.

Doel

Belangrijk uitgangspunt bij het organiseren van de dagarrangementen was het creëren van geluksgevoel en behouden van eigen regie door Aandacht, Plezier en Kennis (APK). Er zou sprake zijn van:

  • toename van participatie en opdoen van contacten;
  • toename van kennis om zelf keuzes te kunnen maken;
  • groei in zelfstandigheid, zelfvertrouwen en empowerment door aandacht.

Resultaat

Na de projectperiode van Het Vonkje is te zien dat ‘ontmoeting en verbinding’ de grootste behoeften zijn van de ouderen. In de verbinding kwamen emoties naar oven. Er was aandacht en coaching voor:

  • verwerken van ‘vroeger’, omgaan met het hier en nu;
  • ruimte om over je leven te vertellen;
  • in de huid kruipen van; wat heb je nodig? Wat kun jij nu doen?

Het Vonkje heeft eraan bijgedragen dat de ouderen weer eigen regie ervaren hebben door de dagarrangementen mee te helpen invullen en organiseren. Daarnaast zijn de ouderen actiever geworden buiten de deur, ontmoeten ze elkaar meer op straat. Zoals een deelnemer omschrijft: ‘Er werd naar mij gezwaaid in het winkelcentrum, ik voelde mij weer gezien.’

Het Vonkje is een succesformule die Piëzo graag verder uitrolt naar andere wijken in Zoetermeer.

Activiteitgegevens

Organisatie

Stichting Piëzo

Projectleider

Anouk Logtenberg

Telefoonnummer

06 - 405 376 74

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

Instagram
© 2024 FNO