Wil je meer weten?

Het verhaal achter TeamX

‘We nemen mensen aan om wat ze kunnen’

‘Graag willen wij andere fondsen inspireren om inclusiever te worden. Daarnaast willen we zelf ook meer mensen aan het werk helpen. Dit kan door werkzaamheden voor andere fondsen uit te voeren. Zo is het idee voor TeamX ontstaan.’

Waarom werken met mensen met een beperking?

Klein Geluk heeft al zeven jaar ervaring met het begeleiden van en werken met mensen met een beperking. Wat heeft dit ons opgeleverd?

 • We dragen zelf direct bij aan het doel van ons programma: vergroten van de ervaren kwaliteit van leven van mensen met een beperking.
 • Er is meer ervaringskennis in ons team en dit zorgt voor een betere afstemming van onze activiteiten op de mensen om wie het gaat.
 • Verschillen binnen een team of organisatie leiden tot meer creativiteit en een bredere blik.

Waarom is het hebben van werk belangrijk?

Een baan heeft impact op je ervaren kwaliteit van leven:

 • Werk draagt bij aan zin en inhoud van je leven.
 • Werk zorgt voor structuur in je dag en week.
 • Werk versterkt je zelfvertrouwen.
 • Werk biedt je sociale contacten.
 • Werk geeft je meer financiële ruimte.

Voor mensen met een beperking is betaald werk echter niet vanzelfsprekend. Zo hebben mensen met een lichamelijke beperking veel minder vaak een betaalde baan dan de algemene bevolking: 31 tegenover 76 procent (bron: Nivel 2020).

Bovendien zijn…

tussen de 37.000 en 58.000 mensen met een hbo- of wo-diploma op zoek naar werk en ervaren hierbij belemmeringen door een langdurige ziekte, aandoening of beperking (bron: CBS data 2020). Daarnaast vermoeden wij dat van de 91.000 mensen die arbeidsongeschikt zijn een flink deel in staat is om te werken én dat graag zou willen.

TeamX werkt voor mensen: meer betaald werk voor mensen met een beperking

Marije werkt bij TeamX

‘Het brengt me ontzettend veel’

‘Dat ik weer werk heb, heeft zoveel invloed op mijn leven. Mijn werk geeft me structuur én financiële ruimte én ik draag een mooi steentje bij aan de samenleving. En het contact met collega’s: je hebt meer aanspraak, je staat niet alleen.’

TeamX werkt voor fondsen: jouw projectadministratie in goede handen

Waarom wil jij werken met TeamX?

TeamX biedt kwaliteit

 • Een betrouwbare partner met 20+ jaar ervaring met het maken van impact door projecten te subsidiëren, en 7+ jaar ervaring met het werken met mensen met een beperking
 • Gekwalificeerde, ervaren medewerkers met een intrinsieke motivatie

TeamX biedt continuïteit

 • We hebben een betrouwbare, ervaren groep medewerkers. Een goed ‘vangnet’, zodat er altijd iemand inzetbaar is voor jouw werkzaamheden

TeamX biedt maatwerk

 • Flexibele inkoop van diensten
 • Een relatief klein of wisselend aantal uren per maand is voor ons geen probleem

TeamX biedt gemak

 • Je hebt minder of geen zzp’ers of vaste krachten nodig
 • Medewerkers van TeamX werken bij ons op kantoor en worden door ons ondersteund en gecoacht. We weten wat mensen met een beperking nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen en hun talenten te ontplooien
 • Over eventuele aanpassingen of technische hulpmiddelen hoef je je geen zorgen te maken: die regelen we op ons kantoor

TeamX biedt werk aan mensen met een beperking

 • Door samen te werken met TeamX help jij mensen met een beperking aan een betaalde baan. Zo maak je impact op hun levens en draag je bij aan een inclusieve arbeidsmarkt
 • Je maakt niet alleen impact met subsidies, maar ook met je fondswerkzaamheden zelf!

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Contact

Caroline Hop

Programmaleider

06 124 309 50

caroline.hop@fnozorgvoorkansen.nl