'CRDL voor de bewoners van Patria'

CRDL voor de bewoners van Patria

Omschrijving

De cliënten van woonzorg- en behandelcentrum Patria in Bussum hebben een roerig leven gehad: de Japanse onderdrukking tijdens de Tweede Wereldoorlog, de bersiap-periode en het gedwongen vertrek naar Holland. Een verlies van have en goed, status en geboorteland. Zij verdienen een mooie warme herfst in hun laatste levensfase.De CRDL tovert herkenbare geluiden tevoorschijn door hem aan te raken. De interactie van aanrakingen is voor de Indische cultuur zo gewoon en heel belangrijk. Dit onderling samenzijn, in een door handen verbonden menselijke kring, draagt bij aan een stukje levensvreugde en genot. Een wereld waarin woorden geen speler zijn en eigenlijk overbodig. Dit is voor de bewoners en zorgpersoneel van onschatbare waarde. Het spel met de CRDL, samen of met familie/mantelzorgers draagt bij aan het welzijn en welbevinden (zich ‘senang’ voelen) van de cliënten.

Doel

Stichting Nusantara Zorg wil de CRDL gebruiken om de onderlinge sociale contacten en interactie van de Patria-bewoners te verbeteren en te stimuleren en hierdoor eenzaamheid te verminderen. Door herhalingen van voor hen bekende geluiden, wordt het geheugen actief gestimuleerd en daarmee verbetert de onderlinge communicatie. Ook is het bedoeld om de familie en mantelzorgers uit te nodigen om samen de Cradle te bespelen, hetgeen ze dichter bij elkaar brengt en bijdraagt aan kwaliteit van leven en samenzijn.

Activiteitgegevens

Organisatie

Stichting Nusantara Zorg

Projectleider

Joyce Brilleman

Telefoonnummer

0(88) 539 08 00
© 2021 FNO