'De Speeltuinbende Samenspeeldagen'

De Speeltuinbende Samenspeeldagen

Omschrijving

Met de Speeltuinbende wil Het Gehandicapte Kind meer samen spelen mogelijk maken. Helaas zijn er nog veel fysieke en sociale drempels waardoor kinderen met een handicap niet mee kunnen spelen in hun buurt. De Speeltuinbende wil deze drempels wegnemen en ervoor zorgen dat ieder kind het plezier van samen spelen kan ervaren en vriendjes kan maken.

Een community van 550 gezinnen laat zien hoe leuk samen spelen met kinderen met en zonder een beperking kan zijn. De Speeltuinbende ondersteunt en inspireert ouders om zich hiervoor in te zetten, zodat ook hun kind mee kan spelen in de buurt. Hiervoor worden de Samenspeeldagen georganiseerd. In de herfstvakantie 2020 gedurende een week in verschillende speeltuinen en in het voorjaar van 2021 een grote landelijke Samenspeeldag.

Alle kinderen van de Speeltuinbende kunnen elkaar hier ontmoeten, maar ook zeker kinderen die de Speeltuinbende nog moeten ontdekken zijn welkom. De Samenspeeldagen staan in het teken van plezier, verbinding en inspiratie. Met leuke en functionele activiteiten, inspirerende workshops, entertainment en zinvolle informatie. Ongeacht de handicap, op de Samenspeeldagen kan elk kind plezier beleven. Ouders kunnen ervaren hoe het ook kan en krijgen handvatten mee om dit in hun eigen buurt voort te zetten.

Doel

Het doel is om kinderen met een beperking, samen met hun brussen (broers en zussen) en ouders, te trainen en empoweren zodat zij zelf in staat zijn om binnen hun eigen buurt speelplekken fysiek en sociaal toegankelijk te (laten) maken. Omdat zij meedoen met spelen wordt er een basis gelegd voor vriendschappen. Hiermee werken we toe naar meer sociale cohesie en minder eenzaamheid onder kinderen met een handicap.

Activiteitgegevens

Organisatie

Het Gehandicapte Kind

Projectleider

Cerunne Bouts

Telefoonnummer

06 - 21 49 54 52

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2024 FNO