'Ontregel!'

Ontregel!

Omschrijving

Regels voor cliënten en patiënten in de zorg. Zijn ze altijd (nog steeds) nodig? Hebben ze een duidelijk doel? Dragen ze bij aan een gezond klimaat voor ontwikkeling en zelfontplooiing? Schaf je de regel af, of buig je hem om in een gezamenlijke afspraak?

Met de ontwikkeling van het uitdagende bordspel Ontregel! zouden mensen regels kunnen beoordelen op nut en draagvlak. Ontregel kan gespeeld worden met cliënten, collega’s, in teams, met ouders of verwanten. Het spel is in te zetten binnen elke groep maar met name bij mensen met een LVB werd een grote meerwaarde verwacht.

Doel

De autonomie van jongeren met een LVB vergroten met het bordspel Ontregel! Minder regels en meer gezamenlijke afspraken, zelfbeschikking, regie en inspraak. Ontregel! draagt bij aan het verminderen van vrijheidsbeperkende maatregelen, meer regie bij hulpvragers, een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel en daarmee aan verbetering van kwaliteit van leven.

Resultaat

Het spel is ontwikkeld en nu landelijk beschikbaar.

Activiteitgegevens

Organisatie

Alliade

© 2024 FNO