Verhalen van Klein Geluk

Een kwetsbare gezondheid mag een zo prettig en zelfstandig mogelijk (samen)leven niet in de weg staan. Daarom ondersteunt FNO’s Klein Geluk projecten die bijdragen aan meer kwaliteit van leven, eigen regie of participatie voor mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. De behoeftes van de mensen zelf staan hierbij altijd centraal.

Een leenrolstoel om te kunnen basketballen, samen oude liedjes zingen, iemands tuin mooi maken of je vragen stellen aan ervaringsdeskundigen kunnen enorm bijdragen aan je kwaliteit van leven. Bekijk het in de filmpjes van onze projecten.

Scorlewald Kruidenwerkplaats

 • Bekijk het filmpje

Scorlewald Kruidenwerkplaats

Bij Scorlewald Kruidenwerkplaats van de Raphaelstichting worden kruiden geteeld en verwerkt voor de lokale markt. Het is een belevingstuin waar mensen met en zonder (meervoudige/visuele) beperking samenkomen, samenwerken en van elkaar leren. Waar het bruist van het leven en waar mensen vooral beseffen dat ze zélf leven.

GraauwRock for Specials

 • Bekijk het filmpje

GraauwRock for Specials

GraauwRock for Specials is een open air muziekfestival voor mensen met een beperking. Er treden verschillende artiesten op uit de Benelux, met en zonder beperking. Op het terrein zijn aanpassingen gedaan zodat iedereen met een beperking erop kan, maar ook verzorgd kan worden. Alles om drempels weg te nemen en ervoor te zorgen dat men voluit kan genieten van de dag. Ook Maartje heeft wel zin in een feestje!

Rennend na de bel!

 • Bekijk het filmpje

Rennend na de bel!

Stichting Team Sportservice organiseert een naschools sportaanbod voor onderbouwleerlingen van speciaal onderwijsschool de Mozarthof in Hilversum. Elke week kunnen zij laagdrempelig sporten met professionele begeleiding. In dit project wordt ook geprobeerd om de doorstroom naar sportverenigingen te verbeteren. Maartje doet mee met een spannend renspel!

VODcast #Durftevragen

 • Bekijk het filmpje

VODcast #Durftevragen

ExpEx Flevoland maakt een serie maandelijkse VODcasts #Durftevragen, waarin ervaringsdeskundige jongeren thema’s bespreken die belangrijk zijn voor jongeren met psychische aandoeningen, een licht verstandelijke beperking of ontwikkelingsstoornis.

Een VODcast is eigenlijk hetzelfde als een podcast, alleen zit er bij een VODcast naast geluid ook beeld. In #Durftevragen worden onderwerpen besproken die soms lastig zijn om in de eigen omgeving te bespreken. Jongeren kunnen (anoniem) hun ondersteuningsvragen neerleggen bij experts en ervaringsdeskundigen.

Stadskamer en Lang Leve Kunst Open Atelier

 • Bekijk het filmpje

Stadskamer en Lang Leve Kunst Open Atelier

Een vaste atelierochtend per week op een laagdrempelige plek voor en door thuiswonende mensen met (beginnende) dementie, NAH of een psychische kwetsbaarheid. In het Open Atelier is ruimte voor 24 deelnemers. Iedereen mag zelf bepalen welke kunstdiscipline hij wil doen, welke materialen en gereedschap er gebruikt wordt en wie hem begeleidt.

Kom in beweging en blijf zitten

 • Bekijk het filmpje

Kom in beweging en blijf zitten

SC Antilope biedt rolstoelbasketbal aan voor (jonge) mensen met een lichamelijke beperking. Sporten bij SC Antilope betekent: je komt uit je isolement, je leert wat je allemaal wel kunt met je handicap(s) en je ziet wat anderen kunnen met hun handicap. Om nieuwe leden te laten kennismaken met rolstoelbasketbal heeft SC Antilope subsidie aangevraagd voor sportrolstoelen. Nieuwe leden kunnen deze tijdelijk gebruiken, om zo rolstoelbasketbal uit te proberen en de aanvraagtijd bij de gemeente te overbruggen.

Groen Hulp Vlist

 • Bekijk het filmpje

Groen Hulp Vlist

De cliënten van zorgboerderij Vlist wilden particulieren en kleine bedrijven graag helpen met hun tuinonderhoud. Daarom lanceerde Vlist een pilot waarin zij een middag in de week grasmaaien, heggen snoeien en planten en onkruid wieden bij mensen die dit zelf niet kunnen. De groep staat graag voor een ander klaar en deelnemers vinden het fijn om nieuwe contacten op te doen.

ZingCirkel

 • Bekijk het filmpje

ZingCirkel

Uitjezorg wil mensen met dementie die thuis wonen en hun naasten, een fijne dag bezorgen. Via de website kun je je opgeven voor diverse activiteiten om andere mensen te ontmoeten, elkaar te steunen en samen plezier te maken. Een van deze activiteiten is het samen zingen in de ZingCirkel, waarbij een professional zingt en danst met deelnemers en hun naasten.

Samen Rijk

 • Bekijk het filmpje

Samen Rijk

Hoe kun je een hecht sociaal netwerk behouden of opnieuw vormen als je dementie hebt? Het Ben Sajet Centrum heeft samen met zorgorganisaties een nieuwe manier van werken gevonden waarbij dit samen met naasten wordt opgepakt. Samen Rijk vergroot daarmee het levensgeluk van mensen met dementie.

Komt het Zien!

 • Bekijk het filmpje

Komt het Zien!

Met een visuele beperking een theatervoorstelling beleven? Dat kan! Dankzij live audiobeschrijving en een inleiding met meet & feel kunnen mensen die blind of slechtziend zijn theater ‘zien’. Een bij de voorstelling aanwezige blindentolk beschrijft, tussen de dialoog of zangtekst in, alles wat op het podium gebeurt. De gasten zitten gewoon in de zaal en horen de tolk via een draadloze koptelefoon.

Kunstroute voor mensen met een visuele beperking

 • Bekijk het filmpje

Kunstroute voor mensen met een visuele beperking

Als je niet ziet, moeilijk kan bewegen en moeite hebt om de wereld om je heen te begrijpen, zijn de drempels om erop uit te gaan heel hoog. En vaak is dat ook helemaal niet leuk. Bartiméus doet er daarom alles aan om haar bewoners te stimuleren toch op pad te gaan. De Kunstroute is een wandelroute over het grote terrein van Bartiméus in Doorn. Via je smartphone krijg je informatie over het kunstwerk waar je langsloopt en de rijke geschiedenis van het terrein.

Supermarktsafari voor mensen met een LVB

 • Bekijk het filmpje

Supermarktsafari voor mensen met een LVB

Is ontbijtkoek gezond? Snoeptomaatjes, zit daar suiker in? Gezond eten is belangrijk, maar niet altijd makkelijk. En voor mensen met een licht verstandelijke beperking al helemaal niet. Daarom is er de Supermarktsafari.

Prikkelarm en Cultuur

 • Bekijk het filmpje

Prikkelarm en Cultuur

In de coronaperiode hebben veel mensen ondervonden hoe het is om kunst en cultuur te moeten missen. Als je gevoelig bent voor prikkels is het altíjd ingewikkeld om bijvoorbeeld naar een concert te gaan. Stichting Onbeperkt Genieten zet zich daarom in voor meer toegankelijkheid en een prikkelarm aanbod bij culturele instellingen.

Meer bewegen met geocaching

 • Bekijk het filmpje

Meer bewegen met geocaching

Voor mensen met reuma is het belangrijk om te blijven bewegen. ReumaZorg Nederland zet in Nederland verschillende wandelingen uit. Het zijn mooie en toegankelijke routes, en het leukste is dat je bezig bent met een speurtocht en het zoeken naar een schat.

Wings of Education

 • Bekijk het filmpje

Wings of Education

Tussen theorie en praktijk is soms een extra stapje nodig. Met VR-brillen oefenen verzorgers met een beperking of kwetsbaarheid de zorg en training van de roofvogels en uilen van Wings of Change.

Special Golf

 • bekijk het filmpje

Special Golf

Mensen met een verstandelijke beperking golfen wekelijks bij Burggolf Haverleij, met ondersteuning van Cello. Plezier en bewegen staan centraal. Onze reporter Daan nam een kijkje en poetste gelijk zijn golfskills wat op.

Zorgrobot Zora

 • Bekijk het filmpje

Zorgrobot Zora

Technologie speelt een steeds grotere rol in de ouderenzorg. De bewoners van woonzorgcentrum Die Buytenweye maken kennis met Zora de zorgrobot. Zora praat, doet oefeningen voor en danst. Ze weet de bewoners te enthousiasmeren en zo wordt bewegen (nog) leuker.

Stoepranden met een visuele beperking

 • Bekijk het filmpje

Stoepranden met een visuele beperking

Jantje Beton geeft stoeprandpakketten aan speciale en reguliere scholen. Zodat ieder kind lekker buiten kan spelen en plezier maken met leeftijdsgenootjes met én zonder (visuele) beperking. Reporter Daan mocht ook een keer meedoen.

Bijzonder Mobiel 4 Daagse

 • Bekijk het filmpje

Bijzonder Mobiel 4 Daagse

Doel van stichting Bijzonder Mobiel 4 Daagse is mensen met een beperking stimuleren om hun grenzen te verleggen. Zowel op sportief als op sociaal gebied. Eropuit voor een fietstochtje, trainen, net iets verder dan vorige keer, mensen zien of samen biken. Met als kers op de taart de handbike-vierdaagse BM4D!

VR-belevenis

 • Bekijk het filmpje

VR-belevenis

Mensen met een beperking kunnen bij SportService Zwolle bewegen in virtual reality. Een unieke belevenis: met een VR-bril op kunnen ze tafeltennissen, een museum verkennen, met vissen zwemmen, 3d-tekenen of een achtbaan beleven. In VR is een inclusieve wereld aanwezig, waar mensen met een beperking gewoon kunnen meedoen.

FrameRunning is een sport

 • Bekijk het filmpje

FrameRunning is een sport

FrameRunning is een sport voor kinderen die in het dagelijks leven in een rolstoel zitten of een loophulpmiddel nodig hebben. Met de FrameRunner, een snelle loopfiets met drie wielen, kunnen zij lopen en zelfs rennen. Ze kunnen zo makkelijker buitenspelen, en ook meedoen met atletiek.

Iedereen kan sporten!

 • Bekijk het filmpje

Iedereen kan sporten!

Op de G-sportdag Iedereen kan sporten! in Rijswijk konden mensen met een beperking kennismaken met verschillende sporten. Het evenement stond in het teken van bewegen, en ook van gezelligheid. Naast sporten waren er creatieve workshops, werd er samen geluncht, gedanst en genoten van een optreden van partyzanger Ronnie Ronaldo. Een onvergetelijke dag, nieuwe sociale contacten en nieuwe sportideeën.

Zingevingsfestival

 • Bekijk het filmpje

Zingevingsfestival

Het jaarlijkse Zingevingsfestival voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Een ontspannen dag met theater, kunst, muziek en creatieve activiteiten. Uitgangspunt is herstel en maatschappelijke participatie.

FLOOR jongerencoaching

 • Bekijk het filmpje

FLOOR jongerencoaching

Veel jongeren met een beperking stoten hun hoofd tegen een ‘glazen plafond’. Om uit te groeien tot de persoon die zij werkelijk willen en kunnen zijn, is goede ondersteuning van belang. Daarom helpt stichting FLOOR jongerencoaching deze jongeren bij het maken en uitvoeren van hun toekomstplannen. Zowel individueel als groepsgewijs, met workshops en coaching.

Assistive Technology

 • Bekijk het filmpje

Assistive Technology

Mensen zoals Ruud van Zuijlen zijn voor hun kwaliteit van leven afhankelijk van Assistive Technology (AT). In rap tempo worden nieuwe producten ontwikkeld. Mogelijke cliënten van AT weten echter vaak niet wat het actuele aanbod is. Of hoe ze dit kunnen aanvragen. Binnen Cliëntenbelang Amsterdam werkt Ruud daarom aan het verzamelen en delen van kennis en ervaringen.

Muziek op reis

 • Bekijk het filmpje

Muziek op reis

Muziek op reis is een muzikale trektocht langs alle 1350 mensen met een verstandelijke beperking van Stichting Zuidwester. De concerten geven positieve energie en stimuleren het groepsgevoel. Het publiek bepaalt zelf de inhoud en de locatie van de uitvoeringen. En familie, vrienden en bekenden zijn van harte welkom.

Classic Express

 • Bekijk het filmpje

Classic Express

Muziek heeft een positief effect op de kinderen en volwassenen met een verstandelijke en motorische beperking van dagcentrum Omega. De Classic Express van het Prinses Christina Concours trad voor hen op in een bijzondere en toegankelijke concertzaal. Cam on Wheels was aanwezig.

Super COOL!

 • Bekijk het filmpje

Super COOL!

Super COOL! is een sport- en maatjesproject voor mensen met een verstandelijke beperking. Deelnemers sporten iedere donderdag samen met vrijwilligers, als sportmaatjes. Iedere vijf weken wordt er een nieuwe sport aangeboden. Het doel is een inclusieve samenleving middels sport, en het voorkomen van sociale uitsluiting.

Duofiets voor Rozemarijn

 • Bekijk het filmpje

Duofiets voor Rozemarijn

De kinderen van kinderdagcentrum Rozemarijn hebben niet de mogelijkheid om zelfstandig te fietsen. Om hen toch een fietservaring te bieden heeft het KDC een duofiets aangeschaft. Voor een boodschap of om even te zwaaien naar de buren.

Huifbedrijden

 • Bekijk het filmpje

Huifbedrijden

Gezinnen genieten van een leuke activiteit die bijdraagt aan de ontspanning en kwaliteit van leven van kinderen met ZEVMB. Stichting 2CU organiseert huifbedrijden, inclusief activiteiten voor de andere gezinsleden (zoals springkussen en schmink). Het gezin kan zo even de dagelijkse zorgen achter zich laten. Een professionele fotograaf legt de dag vast voor een blijvende herinnering.