'Beleeftuin De Haven'

Beleeftuin De Haven

Omschrijving

Op het terrein van Zorg- en Wooncentrum De Haven worden in fases acht woongebouwen gebouwd. Naast uitbreiding van intramurale verpleeghuiszorg (voor cliënten met dementie) wordt verder invulling gegeven aan huisvesting voor senioren en mensen met een verstandelijke beperking. Door de situering van de nieuwe gebouwen ontstaat een binnenterrein dat als beleeftuin ingericht gaat worden: Beleeftuin De Haven.

De Beleeftuin is een plek waar activiteiten op een natuurlijke wijze plaatsvinden, maar soms ook aangeboden worden. Cliënten kunnen in de tuin genieten van de beplanting en kleine dieren. Daarnaast bevat de tuin verschillende belevenissen, materialen en voorzieningen waarmee op natuurlijke wijze getraind en bewogen kan worden.De Haven wil hiermee een bijdrage leveren aan zingeving, ontwikkeling, gezondheid en welzijn. Cliënten kunnen hun dagelijks leven op deze manier een (soms nieuwe) zinvolle invulling geven.

Doel

Project Beleeftuin De Haven realiseert een volledig ingerichte beleeftuin, waarin cliënten met beperkingen veilig kunnen verblijven. Het wordt een tuin waarin rust en beleving centraal staan. De Beleeftuin geeft mensen de mogelijkheid om in hun nieuwe situatie met beperkingen (bijvoorbeeld een psychogeriatrische, psychische of lichamelijke ziekte of een combinatie daarvan) weer gewend te raken aan het buiten zijn en te bewegen in de natuur. Want hoe frequenter mensen in aanraking komen met natuur, des te groter zijn de positieve effecten op hun gezondheid.

Activiteitgegevens

Organisatie

Zorg- en Wooncentrum De Haven

Projectleider

Martin Noordegraaf

Telefoonnummer

033 - 247 67 00

Volg ons

Facebook

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram
© 2020 FNO