'Beleven met Kojo op Dol~fijn'

Beleven met Kojo op Dol~fijn

Omschrijving

Kindercentrum Dol~fijn ligt middenin een woonwijk in Velp-Zuid en is gevestigd op het Kindereiland, een multifunctioneel kindercentrum. De Dol~fijn biedt plaats aan een groep kinderen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB), die hier zorg en dagbesteding krijgen. Kinderen met een EMB hebben gedurende de dag ondersteuning nodig bij alle activiteiten, waarvoor bepaalde voorzieningen noodzakelijk zijn.

De kwaliteit van leven van deze kinderen zou vergroot kunnen worden door de Kojo alles-in-een-computer met oogbesturing voor spel en therapie. Door het gebruik van deze computer kunnen de kinderen andere reacties geven dan normaal. Hierdoor wordt hun ontwikkeling in kleine stapjes vergroot en ervaren zij meer plezier.

Doel

Het doel van dit project was om de kwaliteit van leven van kinderen met een EMB op kindercentrum Dol~fijn sterk te verbeteren door de inzet van een Kojo computer met oogbesturing.  Hiermee kunnen deze kinderen zich ontwikkelen en meer dagelijks plezier beleven door een groter emotioneel welbevinden en meer sociale participatie.

Resultaat

Dankzij de Kojo zijn de kinderen in staat meer interactie te hebben met de omgeving. Zij krijgen succeservaringen doordat de computer een beloning geeft wanneer er naar het ‘juiste’ plaatje gekeken wordt. De keuze in spelletjes is groot, zodat er voor ieder kind een geschikt spel bij zit. Met als resultaat een groot ‘klein geluk’.

Activiteitgegevens

Organisatie

Driestroom

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn
© 2024 FNO