'Landelijke bijeenkomst Kinderadviesraden'

Landelijke bijeenkomst Kinderadviesraden

Omschrijving

Een KinderAdviesRaad (KAR) is een groep van kinderen en jongeren die in zorgorganisaties zoals ziekenhuizen opkomen voor de stem van het kind. Ze zorgen dat er dingen veranderd worden in de kindzorg op basis van het patiëntperspectief.

De KAR bestaat uit zieke kinderen en jongeren en hun ‘brussen’ (broers en zussen), die graag willen meedenken over alles wat er gebeurt in de kindzorg in een zorgorganisatie. Veel van hen zijn chronisch ziek, hebben een ziekte overwonnen of hebben een beperking. Ze zetten zich vrijwillig in voor andere langdurige en chronisch zieke kinderen of kinderen met een beperking.

Veel zorgorganisaties hebben een eigen KAR en elk jaar wordt er een landelijke bijeenkomst georganiseerd door Stichting Kind en Ziekenhuis. De kinderen leren hier veel van elkaar en het is daarnaast een heel leuke dag!

Doel

Het doel van de landelijke bijeenkomst is dat de KAR’s ervaringen kunnen uitwisselen en kunnen bespreken hoe zij landelijk kunnen samenwerken om nog beter de belangen van het kind in het ziekenhuis en andere zorgorganisaties te behartigen. Door het organiseren van deze dag bevordert Kind & Ziekenhuis samen met kinderen en jongeren de kinderparticipatie in de medische sector. De zorg wordt zo meer en beter gezien vanuit het perspectief van kinderen en jongeren.

Resultaat

Op 16 november 2019, vlak voor de dertigste verjaardag van de internationale rechten van het kind, vond voor de vierde maal de landelijke bijeenkomst van de KAR’s plaats. Een geslaagde dag waaraan dertien KAR’s, bijna honderd kinderen en KAR-begeleiders onder leiding van Stichting Kind en Ziekenhuis en de KAR van het Sophia Kinderziekenhuis deelnamen.

Uit het hele land kwamen de KAR’s samen om te praten over het thema ‘Voorkomen van angst, pijn, stress en dwang’. Op de dag werd ook uitgewisseld waar de KAR’s aan werken, wat gelukt is, niet gelukt is en wat ze op de agenda hebben staan.

Activiteitgegevens

Organisatie

Stichting Kind en Ziekenhuis

Projectleider

Hester Rippen

Telefoonnummer

085 - 020 12 65

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram
© 2024 FNO