'Trainingen, workshops en activiteiten'

Trainingen, workshops en activiteiten voor mensen herstellend van een eetstoornis

Omschrijving

Het JIJ-huis van Stichting JIJ is een inloophuis gevestigd in Rotterdam. Met zijn laagdrempelige karakter vormt dit een veilige plek waar mensen met een eetprobleem of eetstoornis anoniem kunnen werken aan herstel. Dit onder begeleiding van getrainde vrijwilligers die zelf in het verleden een eetstoornis hebben gehad en overwonnen.

We weten dat herstel niet altijd gemakkelijk is en veel meer inhoudt dan enkel het hanteren van een gezond eetpatroon en het bereiken van een gezond en stabiel gewicht. Voor duurzaam herstel is nodig dat je je eigenwaarde versterkt, je sociale vaardigheden ontwikkelt en inzet, en je een sociaal netwerk leert ontwikkelen en onderhouden.

Om dit te bereiken organiseert het JIJ-huis trainingen op maat en workshops op het gebied van zelf-compassie, omgaan met je innerlijke criticus en met stress. Verder worden er veel activiteiten georganiseerd gericht op stressreductie en ontspanning.

Doel

Mensen met een eetstoornis raken door de gevolgen van hun problematiek de grip op hun leven vaak kwijt. Het project ‘Trainingen, workshops en activiteiten voor mensen herstellend van een eetstoornis’ wilde deze mensen helpen door ze te leren inzien dat zij talenten bezitten en van grote waarde zijn voor de maatschappij.

Met dit project hielp het JIJ-huis hen bij het duurzaam herstellen van een eetstoornis om zo terugval te voorkomen, de kwaliteit van hun leven te verbeteren en terugkeer in de maatschappij te bevorderen.

Resultaat

Het project heeft volledig doorgang kunnen vinden, ondanks de coronamaatregelen die een groot deel van 2020 beïnvloed hebben. De ondersteuning van Stichting JIJ werd door de deelnemers als waardevol ervaren omdat die over veel méér ging dan alleen het wel of niet eten. Dit project leverde daarmee een onmisbare bijdrage aan het duurzaam herstel van de eetstoornis.

Activiteitgegevens

Organisatie

Stichting JIJ

Projectleider

Saskia Lagerwaard

Telefoonnummer

010 - 737 07 94

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram
© 2024 FNO