'Bewegen naar de Toekomst'

Bewegen naar de Toekomst

Omschrijving

In Den Haag is geen sportaanbod voor inwoners met LVB of NAH in combinatie met complexe problematiek (ex-verslaving, sociaal isolement, dakloos etc.). Deze doelgroep heeft aangegeven dat zij niet kunnen meedraaien bij reguliere sportlessen, omdat zij zich niet begrepen voelen of het idee hebben dat zij een buitenbeentje zijn.

Er worden in de stad verschillende G-sporten aangeboden, maar hier wordt geen onderscheid gemaakt in beperkingen. De doelgroep voelt zich daarom ook niet thuis bij de G-sporten.

In de huidige situatie kiezen zij ervoor om niet te participeren. Bewegen naar de Toekomst pakt dit probleem aan en gaat aan de slag met de doelgroep.

Doel

  • De doelgroep komt samen
  • De sociale kring van de doelgroep wordt groter
  • De doelgroep komt in beweging
  • De doelgroep voelt zich gehoord
  • De doelgroep heeft dagbesteding
  • De doelgroep denkt mee en participeert
  • De doelgroep zet zich in voor elkaar
  • De doelgroep stroomt door naar regulier sportaanbod
  • Deskundigheidsbevordering voor reguliere sportaanbieders

Activiteitgegevens

Organisatie

Sportief Plus

Projectleider

Jaleesa Lubis

Telefoonnummer

06 467 467 67

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn
© 2021 FNO