'Bewegen naar de Toekomst'

Bewegen naar de Toekomst

Omschrijving

In Den Haag was geen sportaanbod voor inwoners met LVB of NAH in combinatie met complexe problematiek (ex-verslaving, sociaal isolement, dakloos etc.). Deze mensen hebben aangegeven dat zij niet kunnen meedraaien bij reguliere sportlessen, omdat zij zich niet begrepen voelen of het idee hebben dat zij een buitenbeentje zijn.

Er worden in de stad verschillende G-sporten aangeboden, maar hierbij werd geen onderscheid gemaakt in beperkingen. De doelgroep voelde zich hier daarom ook niet thuis. Bewegen naar de Toekomst pakte dit probleem aan.

Doel

  • De doelgroep komt samen.
  • De sociale kring van de doelgroep wordt groter.
  • De doelgroep komt in beweging.
  • De doelgroep voelt zich gehoord.
  • De doelgroep heeft dagbesteding.
  • De doelgroep denkt mee en participeert.
  • De doelgroep zet zich in voor elkaar.
  • De doelgroep stroomt door naar regulier sportaanbod.
  • Deskundigheidsbevordering voor reguliere sportaanbieders.

Resultaat

De doelgroep is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van dit project. Gedurende 6 maanden is er wekelijks dagbesteding georganiseerd. Met het project Bewegen naar de Toekomst zijn 64 Haagse inwoners bereikt.

Aan het einde van het traject heeft 60 procent van de deelnemers aangegeven zich weer betrokken te voelen bij de maatschappij. Tevens heeft 82 procent aangegeven dat zij sinds het project meer regie hebben over hun eigen leven. 100 Procent van de deelnemers vond dat hun leefplezier is verhoogd. Zij hebben het gevoel ergens bij te horen en zijn blij dat zij gelijkgestemden hebben ontmoet en daardoor hun sociale kring hebben vergroot.

Activiteitgegevens

Organisatie

Sportief Plus

Projectleider

Jaleesa Lubis

Telefoonnummer

06 - 467 467 67

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn
© 2024 FNO