'Geluk zit in aandacht en aanspraak'

Geluk zit in aandacht en aanspraak

Omschrijving

Zorgorganisatie Odion helpt kinderen en volwassenen met een beperking om iedere dag zo plezierig mogelijk te maken. Thuis of buitenshuis, op het werk of in de vrije tijd, op een manier die past bij hun eigen persoonlijkheid en ontwikkeling.Aandacht en aanspraak zijn twee elementen die enorm belangrijk zijn voor ieders geluk en met name voor oudere mensen met een beperking. Deze doelgroep is vanwege aanpalende problematiek vaker aangewezen op de woonlocatie. De wereld om hen heen wordt dan wel heel klein en het is van belang dat op allerlei manieren te verzachten, zodat ook deze doelgroep van het leven kan genieten.Medewerkers kunnen door al hun taken soms niet voldoende aandacht geven aan de ouderen die dit nodig hebben. Dit is besproken binnen de groep en meerdere mogelijkheden zijn geprobeerd. De ouderen reageerden vooral heel goed op zorgrobot Zora.Deze robot kan tijdens onrust even een mooi verhaal voorlezen en Zora doet ook oefeningen voor waarbij de ouderen de robot kunnen volgen. De robot is geen vervanger van het verzorgend personeel, maar een aanvulling. De fysiotherapeut of oefentherapeut kan de bewegingen van de ouderen controleren en indien noodzakelijk corrigeren.Zora maakte al snel deel uit van de groep. De ouderen gingen met elkaar in gesprek, gingen bewegen door Zora en genoten van het voorlezen. Met Zora wil Odion mensen die in hun laatste levensfase zitten, helpen genieten van alles wat er kan worden geboden.

Doel

Stichting Odion wil haar oudere cliënten op een veilige, laagdrempelige en vooral leuke manier interactie laten beleven. Vanwege beperkingen en bijkomende problematiek is dit extra moeilijk, maar met Zora kunnen verschillende doelen worden bereikt: de vitaliteit en gezondheid verbeteren van een kwetsbare doelgroep, unieke contactmomenten, het plezier en belang van blijven bewegen, het voorkomen/verminderen van overgewicht en het behoud van zelfstandigheid.

Activiteitgegevens

Organisatie

Stichting Odion

Projectleider

Anneloes Vredenbregt

Telefoonnummer

0299-412812

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn
© 2020 FNO