'MEE Bruggenbouwen Plus'

MEE Bruggenbouwen Plus

Omschrijving

MEE Bruggenbouwen Plus is met name gericht op het opschalen en verspreiden van de huidige methodiek MEE Bruggenbouwen in een aangepaste vorm waardoor er op regionaal niveau een nieuwe doelgroep wordt bereikt. In dit project worden de volgende aanpassingen gemaakt om nóg meer mensen met een langdurige beperking te bereiken en te ondersteunen:
• Door middel van het verbreden van het aantal thema’s waarbinnen Bruggenbouwen wordt uitgevoerd, te weten: Sport & Beweging. Daarnaast worden er nieuwe doelgroepen geïncludeerd: Mensen met een psychiatrische beperking en ouderen 55+ met een langdurige beperking.
• Er wordt een participatietraining ontwikkeld voor zowel mensen met een langdurige beperking als voor hun netwerkleden die direct betrokken zijn.
• Er wordt gezorgd voor een landelijke verspreiding van MEE Bruggenbouwen Plus over de rest van Nederland nadat het project eerst in de regio’s van de projectlocaties wordt geïmplementeerd.

Doel

De methode MEE Bruggenbouwen Plus helpt mensen die niet altijd op eigen kracht mee kunnen doen aan de samenleving. Bruggenbouwers nemen drempels weg en ondersteunen bij het uitbreiden van de contacten van de persoon met een beperking. Doelen zijn:
• Versterken en activeren van het sociale netwerk
• Uitbreiden van het sociale netwerk (vergroten participatiemogelijkheden)
• Aanleren van (sociale) vaardigheden aan mensen met een beperking zodat de eigen regie toeneemt

Video

Activiteitgegevens

Organisatie

MEE Gelderse Poort

Projectleider

Michelle Coenen

Telefoonnummer

088-6330000

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram
© 2024 FNO