'Beweegtuin SamenThuis'

Beweegtuin SamenThuis

Omschrijving

Door afname van spierkracht en uithoudingsvermogen functioneren mensen op oudere leeftijd minder goed. Dit heeft gevolgen voor de zelfredzaamheid en deelname aan de maatschappij. Regelmatige lichamelijke inspanning kan de gevolgen van het verouderingsproces vertragen.

De ouderen van SamenThuis hadden behoefte aan actief bezig zijn. De omgeving is weliswaar groen en voorzien van een dierenweide, maar was prikkelarm, omdat er geen activerende voorzieningen voorhanden waren. Daarom wilde SamenThuis een beweegtuin ontwikkelen.

Doel

  • Zowel gebruikers als begeleiding zijn meetbaar positief over het gebruik van de beweegtoestellen. Ze zijn te spreken over de vormgeving van de toestellen en ervaren ze als veilig en degelijk. De toestellen geven de ouderen een extra stimulans bieden om naar buiten te gaan en te bewegen.
  • Ouderen die regelmatig gebruikmaken van de beweegtoestellen merken dat er fysieke verbeteringen optreden. Gebruikers geven aan zich sterker te voelen en steviger op hun benen te staan.
  • Bewoners ervaren meetbaar meer en intensievere contacten met medebewoners en wijkbewoners.
  • De tevredenheid over het eigen leven en de locatie neemt toe.

Resultaat

Bewoners worden gestimuleerd om te bewegen, in een veilige omgeving, in de buitenlucht. De beweegtoestellen worden ook gebruikt als onderdeel van fysiotherapie. Ouderen die regelmatig bewegen op de toestellen voelen zich gezonder en hebben intensiever contact met medewerkers. De tevredenheid over het eigen leven neemt toe. Ook bewoners die geen gebruik (kunnen) maken van de toestellen ontmoeten elkaar vaker, door de aanloop in de beweegtuin.

Activiteitgegevens

Organisatie

Samen Verder

Projectleider

Andrew Krugers

Telefoonnummer

0493 - 354 741

Volg ons

Facebook

Volg ons

LinkedIn
© 2024 FNO