'Kojo-computer voor brede zorgschool de Cambier'

Kojo-computer voor brede zorgschool de Cambier

Omschrijving

Leerlingen met een ernstige meervoudige beperking van brede zorgschool de Cambier kunnen niet praten, maar communiceren willen ze wel. Dit doen ze door mimiek, lachen of huilen, maar ze zijn hierin erg afhankelijk van hun omgeving. Mensen die hen goed kennen, begrijpen wat ze bedoelen, maar communicatie met anderen is vaak moeilijk.

Een oplossing hiervoor is het leren communiceren door het aantikken van afbeeldingen of het kijken naar afbeeldingen op een speciale computer. De Cambier schafte daarom een Kojo-computer met touchscreen en oogbediening aan.

Doel

De Cambier wil het dagelijks geluk van EMB-leerlingen bevorderen door het verbeteren van hun communicatiemogelijkheden en spelmogelijkheden via de Kojo-computer, omdat communiceren met je omgeving belangrijk is in het leven en mede bepalend voor je kwaliteit van leven.

Activiteitgegevens

Organisatie

Brede zorgschool de Cambier

Projectleider

Lisanne Reinhoudt

Telefoonnummer

034 - 46 20 042

Volg ons

Facebook
© 2020 FNO