'Beleving, interactie en klein geluk door de CRDL'

Beleving, interactie en klein geluk door de CRDL

Omschrijving

Locatie Herinckhave van Stichting Carintreggeland schaft een CRDL aan. Op deze locatie wonen ouderen met dementie die aangewezen zijn op zorg en ondersteuning. Om hun een zo waardevol mogelijk leven te kunnen bieden is belevingsgerichte aandacht van groot belang. Met de aanschaf van een CRDL – een interactief zorginstrument dat aanraking tussen mensen vertaalt in geluid – wordt contact weer mogelijk. Dit is van grote toegevoegde waarde voor het welbevinden en ervaren geluk van de bewoners.

Doel

Het doel van de CRDL is om communicatie en sociale interactie tussen bewoners, zorgmedewerkers en familieleden mogelijk te maken. Voor de doelgroep wonend op locatie Herinckhave is communicatie niet altijd meer vanzelfsprekend. De CRDL zorgt voor contact, kleine geluksmomenten die van grote waarde zijn voor de bewoners. Het emotioneel welbevinden zal sterk verbeteren.

Activiteitgegevens

Organisatie

Carintreggeland

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn
© 2020 FNO