'Training en certificering ervaringsdeskundige participatiecoaches'

Training en certificering ervaringsdeskundige participatiecoaches

Omschrijving

In het project Training en certificering ervaringsdeskundige participatiecoaches trainde Centrum Chronisch Ziek en Werk tien zorg- en sociale professionals met een chronische aandoening of beperking in de ontwikkeling van hun ervaringsdeskundigheid.

Deze mensen volgden een educatief programma, waarna zij met voldoende bagage anderen met vergelijkbare problematiek zouden kunnen helpen. In eerste instantie richtte het centrum zich op ervaringsdeskundigen met psychische en psychiatrische beperkingen.

Hoe kun je anderen coachen en adviseren vanuit je eigen ervaringen rondom je ziekte of aandoening, aanvullend op je beroep en professionaliteit? Met andere woorden, hoe kun je groeien in je ervaringsdeskundigheid? Deze vraag stond centraal binnen dit intensieve trainingsprogramma van acht maanden. Met de training verzilverden de deelnemers hun ervaringskennis: zij voegden een extra competentie toe.

Doel

Zowel op individueel niveau, op organisatieniveau, als op beroepsniveau is er een enorme behoefte aan kennis, informatie en begeleiding met ervaringsdeskundige expertise, waarmee chronisch zieken (werknemers en ex-werknemers) opnieuw kunnen participeren in werk en de samenleving, en zich kunnen ontwikkelen.

Resultaat

Negen mensen met een kwetsbare gezondheid hebben het programma positief afgerond en het certificaat ontvangen. De getrainde ervaringsdeskundige professionals bieden nu dienstverlening aan mensen met een chronische aandoening of beperking. Dit doen ze onder andere in de vorm van workshops, individuele coaching, informatie en advies en training. Ook zetten ze hun ervaringsdeskundigheid nu in naast hun reguliere vak.

50 mensen met een chronische aandoening werden gedurende het programma begeleid door de deelnemers, de ervaringsdeskundige coaches. Deze mensen beschreven uitvoerig op welke wijze zij stappen hebben gezet in hun ontwikkeling op het gebied van eigen regie en zelfredzaamheid. De feedback was enorm positief.

Via social media, columns, trainingen en individuele begeleiding zijn alleen al via LinkedIn meer dan 22.500 chronisch zieken en professionals bereikt. Daarnaast bereikte het project meerdere organisaties met meer dan 2000 werknemers en meer dan 10 patiëntenorganisaties en belangenverenigingen.

Activiteitgegevens

Organisatie

Centrum Chronisch Ziek & Werk

Projectleider

Robbert Janssen

Telefoonnummer

06 - 132 643 06

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram
© 2024 FNO