'Een bewogen leven'

Een bewogen leven: jonge mensen met dementie

Omschrijving

Zorgspectrum wilde jonge mensen met dementie door positieve stimulans en beweging een groter fysiek en mentaal welbevinden bieden.

  • Een duofiets en QwiekUp vergroten de zingeving, de verbondenheid en het plezier. De materialen zorgen bovendien voor een optimale prikkelbalans, waardoor onrust vermindert.
  • Frustratie en ongewenst gedrag worden minder door een specifieke module van de QwiekUp.

Doel

Op het gebied van beweging en seksualiteit een positieve invloed uitoefenen op het welzijn van jonge mensen met dementie.

Resultaat

Met behulp van de duofiets kunnen de cliënten met mantelzorgers, vrijwilligers of professionals grotere afstanden afleggen en andere spieren gebruiken dan bij wandelen. Fietsen is een gewilde activiteit geworden waarvoor een aparte vrijwilliger is geworven. Ook voor familie van cliënten is het een middel gebleken om samen iets actiefs te doen. Dit wordt erg gewaardeerd.

De QwiekUp wordt ingezet bij onrust en geeft afleiding met beelden die jonge mensen met dementie interesseren en/of rust brengen.

Activiteitgegevens

Organisatie

Stichting Zorgspectrum

Projectleider

Lydia van Esch

Telefoonnummer

030 - 511 30 00

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn
© 2024 FNO