'SportZorgt SpecialNeeds'

SportZorgt SpecialNeeds

Omschrijving

Iedereen heeft het recht om voor zichzelf op te komen, eigen beslissingen te nemen en een gelukkig leven te leiden. Stichting Special Needs Nederland werkt aan een wereld waar niemand achtergesteld wordt. Sport, bewegen en sociale activiteiten worden ingezet om groepen die dat nodig hebben extra aandacht te geven, om zo aan zelfvertrouwen te werken en weerbaarheid te vergroten.

Binnen het project SportZorgt SpecialNeeds was de doelgroep kinderen van 6 tot 24 jaar met:

  • het syndroom van Down;
  • of autismespectrum-stoornissen en gedragsproblemen;
  • of lichamelijke beperkingen.

Aan de hand van de interventie ‘SportZorgt’ en door clinics bij lokale partners wilde Special Needs Nederland in 18 maanden 500 jongeren uit de doelgroep bereiken. Van deze groep zou dan 10 tot 15 procent door moeten stromen naar structureel en laagdrempelig aanbod.

Doel

Stichting Special Needs Nederland wilde met het project SportZorgt SpecialNeeds de structurele (sport)participatie bevorderen van 50 tot 75 kinderen en jongeren.

Subdoelen:

  • het bevorderen van de eigen regie door weerbaarheid en zelfvertrouwen te vergroten;
  • het leren van successen en ontwikkelen van een blauwdruk voor andere plekken, want de ervaringen zouden worden gebruikt voor het interventiehandboek SportZorgt SpecialNeeds.

Resultaat

SportZorgt SpecialNeeds heeft in de projectperiode 382 kinderen bereikt. De uitvoering heeft voor een groot deel plaatsgevonden in coronajaar 2020, waardoor wat minder kinderen bereikt zijn dan vooraf gepland. De beperkende maatregelen zijn door de organisatie zo opgevangen dat de kinderen tóch konden blijven bewegen, bijvoorbeeld door online aanbod te creëren.

Clinics, fysiek: 99
Clinics, online: 215
SportZorgt Missie: 68

Samenwerking met speciaal onderwijsorganisaties was de kern van de uitvoering. Daar zijn clinics gegeven om kinderen te bereiken en scholen enthousiast te maken.

Van de bereikte kinderen zijn er 53 doorgestroomd naar structureel sporten (14 procent). De ervaringen, resultaten en inzichten uit het project zijn vertaald naar de interventie SportZorgt SpecialNeeds en deze vormt een blauwdruk voor toekomstige projecten. De kennis en inzichten zijn daarmee overdraagbaar naar andere locaties en trainers.

Download het SportZorgt SpecialNeeds Interventie handboek (pdf)

Video

Benieuwd naar de andere activiteiten van Klein Geluk?

Activiteitgegevens

Organisatie

Stichting Special Needs Nederland

Projectleider

D.J. Chung

Telefoonnummer

06-25433375

Volg ons

Facebook

Volg ons

Instagram
© 2024 FNO