'Sport Zorgt Special Needs'

Sport Zorgt Special Needs

Omschrijving

Iedereen heeft het recht om voor zichzelf op te komen, eigen beslissingen te nemen en een gelukkig leven te leiden. Stichting Special Needs Nederland werkt aan een wereld waar niemand achtergesteld wordt. Sport, bewegen en sociale activiteiten worden ingezet om de doelgroepen die dat nodig hebben extra aandacht te geven, om zo aan zelfvertrouwen te werken en weerbaarheid te vergroten.

Binnen het project Sport Zorgt Special Needs is de doelgroep jeugd van 6 tot 24 jaar met:

  • het syndroom van Down;
  • of autismespectrum-stoornissen en gedragsproblemen;
  • of lichamelijke beperkingen.

Aan de hand van de interventie ‘Sport Zorgt’ en door clinics bij lokale partners zal Special Needs Nederland in 18 maanden 500 jongeren uit de doelgroep bereiken. Van deze groep stroomt 10 tot 15 procent door naar structureel en laagdrempelig aanbod. De ervaringen zullen worden gebruikt voor de nieuwe interventie Sport Zorgt Special Needs.

Doel

Stichting Special Needs Nederland wil met het project Sport Zorgt Special Needs de structurele (sport)participatie bevorderen van 50 tot 75 jeugdigen.

Subdoelen:

  • het bevorderen van de eigen regie door weerbaarheid en zelfvertrouwen te vergroten;
  • het leren van successen en ontwikkelen van een blauwdruk voor andere plekken.

Activiteitgegevens

Organisatie

Stichting Special Needs Nederland

Projectleider

D.J. Chung

Telefoonnummer

06-25433375

Volg ons

Facebook

Volg ons

Instagram

Video

© 2020 FNO