'Meetellen in Amsterdam'

Meetellen in Amsterdam

Omschrijving

Meetellen in Amsterdam is een onderzoeksbureau voor en door mensen die langdurig ondersteuning nodig hebben op het gebied van werkloosheid, huiselijk geweld, psychische of lichamelijke problemen, schulden en eenzaamheid.

Er worden door ervaringsdeskundige panelleden, medewerkers en onderzoekers verschillende soorten onderzoek gedaan. Meetellen biedt de medewerkers in het team een goede omgeving om in het kader van herstel en (arbeids)participatie te werken en door te groeien.

Meetellen start in Amsterdam, naar voorbeeld van Meetellen in Utrecht, met een ontwikkelpraktijk met kleine pilots en opdrachten. Daarmee wordt gebouwd aan de organisatie, het team, het cliëntenpanel en het netwerk.

Doel

Doel van project Meetellen in Amsterdam is het opzetten van een sociaal onderzoeksbureau met een driedubbele doelstelling:

  1. een ondernemend en op termijn zelfstandig (duurzaam) sociaal onderzoeksbureau, met
  2. betekenisvolle herstel- en arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking (directe participatie), die een bijdrage leveren aan
  3. betere kwaliteit van zorg en samenleving door meer impact van de doelgroep zelf (behoefte bekend en eigen regie).

Activiteitgegevens

Organisatie

Stichting De Omslag

Projectleider

Esmeralda van der Naaten

Telefoonnummer

06 - 189 052 13

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

Instagram

Video

© 2021 FNO