'Meetellen in Amsterdam'

Meetellen in Amsterdam

Omschrijving

Ervaringsdeskundig onderzoeksbureau Meetellen in Amsterdam geeft een podium aan de stem van Amsterdammers die zorg of ondersteuning nog hebben (gehad), op het gebied van werkloosheid, huiselijk geweld, psychische of lichamelijke problemen, schulden en eenzaamheid.

Er worden door ervaringsdeskundige panelleden, medewerkers en onderzoekers verschillende soorten onderzoek gedaan naar zorg en ondersteuning, maar ook naar beleid of specifieke ervaringen, zoals tijdens de coronaperiode. De ervaringsdeskundige medewerkers weten als geen ander de juiste vragen te stellen en mensen daadwerkelijk te bereiken. Meetellen biedt hunzelf een goede omgeving om in het kader van herstel en (arbeids)participatie te werken en door te groeien.

Meetellen startte in Amsterdam, naar voorbeeld van Meetellen in Utrecht, met een ontwikkelpraktijk met kleine pilots en opdrachten. Daarmee zou worden gebouwd aan de organisatie, het team, het cliëntenpanel en het netwerk.

Doel

Doel van project Meetellen in Amsterdam was het opzetten van een sociaal onderzoeksbureau met een driedubbele doelstelling:

  1. een ondernemend en op termijn zelfstandig (duurzaam) sociaal onderzoeksbureau, met…
  2. betekenisvolle herstel- en arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking (directe participatie), die een bijdrage leveren aan…
  3. betere kwaliteit van zorg en samenleving door meer impact van de doelgroep zelf (behoefte bekend en eigen regie).

Resultaat

In Amsterdam, en soms zelfs daarbuiten, worden mensen door Meetellen via vragenlijsten en diepte-interviews gehoord over wat hen bezighoudt. Daarnaast bouwde Meetellen met een panel van negentig leden aan een community van mensen die hun ervaringen willen delen. Via deze formule heeft Meetellen sinds september 2019 meerdere onderzoeken kunnen uitvoeren. Meetellen werkt ook voor verscheidene opdrachtgevers, zoals de gemeente en maatschappelijke organisaties in het sociaal domein en onderzoeksveld.

Video

Benieuwd naar de andere activiteiten van Klein Geluk?

Activiteitgegevens

Organisatie

Stichting De Omslag

Projectleider

Esmeralda van der Naaten

Telefoonnummer

06 - 189 052 13

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

Instagram
© 2024 FNO