'Doetank'

Doetank

Omschrijving

Vereniging LFB is een belangenorganisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking. De LFB zet zich in voor versterking van mensen met een verstandelijke beperking om hun positie in de maatschappij te verbeteren. In de Doetank, komen mensen met een verstandelijke beperking bijeen, en gaan met elkaar aan de slag over een onderwerp of thema dat zij met elkaar hebben gekozen. Het gaat hierbij om thema’s of onderwerpen die zij zelf belangrijk vinden, zoals “omgaan met geld”, “pesten”, of “het krijgen van een relatie”. De Doetank bijeenkomsten vinden op 3 plekken verspreid door het land plaats en worden geleid door een ervaringsdeskundige van de LFB, samen met een coach.
Afsluitend is er een grote landelijke Doetank bijeenkomst, waarin de uitkomsten en opbrengsten van de regionale bijeenkomsten worden gepresenteerd aan andere mensen met een verstandelijke beperking, familie, zorgorganisaties en andere belangstellenden. Op deze manier vindt er bovenregionale uitwisseling en ontmoeting plaats en komen mensen in hun kracht te staan. Mensen met en zonder beperking kunnen van elkaar leren. De regionale bijeenkomsten zullen eind maart afgerond worden en in juni vindt de landelijke dag plaats.

Doel

Er worden door de vereniging LFB op drie plekken in Nederland bijeenkomsten georganiseerd met als doel mensen met een verstandelijke beperking sterker te maken, ervaringen uit te wisselen, en te informeren over voor hen belangrijke onderwerpen om ze een stem te geven. Hiermee willen we de eigen regie, persoonlijke ontwikkeling, ontmoeting en participatie bij de deelnemers stimuleren.

Activiteitgegevens

Organisatie

Vereniging LFB

Projectleider

Jacqueline Moelands

Website

https://lfb.nu/

Telefoonnummer

030-2363761

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter
© 2020 FNO