'Doetank'

Doetank

Omschrijving

Vereniging LFB is een belangenorganisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking om hun positie in de maatschappij te verbeteren. In de Doetank gingen mensen met een verstandelijke beperking met elkaar aan de slag over een onderwerp of thema dat zij zelf kozen. De Doetank-bijeenkomsten vonden plaats op drie plekken verspreid door het land en werden geleid door een ervaringsdeskundige van de vereniging en een coach.

Afsluitend is een grote landelijke Doetank-bijeenkomst gepland, waarin de uitkomsten en opbrengsten van de regionale bijeenkomsten werden gepresenteerd aan andere mensen met een verstandelijke beperking, familie, zorgorganisaties en belangstellenden. Op deze manier vond bovenregionale uitwisseling en ontmoeting plaats.

Doel

Doel was mensen met een verstandelijke beperking een stem te geven, sterker te maken, ervaringen uit te wisselen, en mensen te informeren over voor hen belangrijke onderwerpen.

Resultaat

In totaal zijn zo’n tachtig mensen bereikt. Onderwerpen waarvoor zij kozen waren Dromen en Talenten, Omdenken, Netwerk, Toegankelijkheid en Eigen Regie.

Activiteitgegevens

Organisatie

Vereniging LFB

Projectleider

Jacqueline Moelands

Website

https://lfb.nu/

Telefoonnummer

030 - 236 37 61

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter
© 2024 FNO