'De Waerden beweegt'

De Waerden beweegt

Omschrijving

Mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking bewegen vaak niet genoeg. Binnen de huidige dagbestedingsvarianten van De Waerden in Heerhugowaard is hier ook geen ruimte voor. Bewegen wordt vaak als vrijetijdsbesteding bestempeld. Het energieniveau van deze mensen is echter meestal niet toereikend om ná de dagbesteding nog in beweging te komen. Ook de financiën kunnen bewegen buiten de dagbesteding om in de weg staan.

De oplossing is dus om het bewegen onderdeel te maken van het dagprogramma. Daarmee valt een grote gezondheidswinst te behalen. Ook kan een deel van de groep, voor wie andere drempels minder een rol spelen, mogelijk doorgeleid worden naar regulier sport- en beweegaanbod. Het beweegaanbod op locatie kan dan het eerste stapje zijn om kennis te maken met sportmogelijkheden in de omgeving.

Stichting Sport-Z en De Waerden zetten daarom een beweegaanbod op voor én samen met de cliënten. Dit aanbod wordt ingepast in de huidige dagbesteding van De Waerden. Daarnaast wordt personeel/begeleiding meegenomen in het proces om op een laagdrempelige manier bewegen meer te implementeren in het dagelijks leven van de cliënten.

Doel

De doelen van dit project zijn:

  • cliënten van De Waerden op een laagdrempelige manier kennis laten maken met (passend) beweegaanbod;
  • drempels weg te nemen bij de doelgroep, om zo in beweging te komen;
  • cliënten zich fitter te laten voelen, conditie en zelfvertrouwen op te bouwen met sport en bewegen;
  • personeel van De Waerden kennis bij te brengen over wat sporten en bewegen voor hun cliënten kan betekenen;
  • het bewegen structureel onderdeel te maken van het dagbestedingsprogramma van De Waerden.

Benieuwd naar de andere activiteiten van Klein Geluk?

Activiteitgegevens

Organisatie

Stichting Sport-Z

Projectleider

Marloes Dijkmans

Telefoonnummer

06 - 413 354 76

Volg ons

Facebook

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram
© 2024 FNO