'SZR Beweeggericht Leefklimaat'

SZR Beweeggericht Leefklimaat

Omschrijving

Stichting Zorgcentra Rivierenland (SZR) helpt ouderen in de regio Rivierenland om zo zelfstandig mogelijk te leven, zowel thuis als in de woonzorgcentra. SZR biedt zorg in zeven woonzorgcentra en thuiszorg en dagvoorzieningen in de gemeenten Tiel en West-Betuwe. Doel is kwaliteit toevoegen aan het leven van kwetsbare ouderen en mensen met een complexe zorgvraag.

SZR zet hiervoor ook in op beweegstimulering. In 2020 is er een team bewegingsagogen aangenomen om het bewegen op de verschillende locaties en afdelingen te stimuleren. Dit door aanbod van beweegactiviteiten en het stimuleren van bewegen door zorg- en welzijnspersoneel, mantelzorgers en vrijwilligers.

De volgende hulpmiddelen zullen helpen om de bewoners op een leuke manier en op eigen niveau in beweging te brengen:

  • Moofie is beweegstok waarin bewegen en muziek worden gecombineerd en die stap voor stap zegt wat er gedaan moet worden.
  • Theratrainer met Silverfit Mile is een gemotoriseerde hometrainer met arm- en beenfunctie, waarmee mensen ook vanuit een rolstoel kunnen fietsen en tegelijkertijd routefilms bekijken die de ervaring van buiten fietsen levensecht nabootsen.
  • Silverfit 3D is een systeem met beweegoefeningen in spelvorm om de grove motoriek, ADL- en cognitieve vaardigheden te oefenen in de vrije ruimte. De oefeningen kunnen aangepast worden aan het fysieke niveau van de bewoner.

Doel

Bewegen is goed voor de gezondheid van ouderen en levert zelfs de meeste gezondheidswinst op voor inactieve ouderen. Bewegen is voor deze doelgroep echter helemaal geen vanzelfsprekendheid, terwijl er nog zoveel mogelijk is.

SZR wil structureel meer beweegactiviteiten aanbieden, mede door gebruik te maken van de genoemde hulpmiddelen. Dit helpt mee om het ‘SZR Beweeggericht Leefklimaat’ te realiseren.

Doel is dat de bewoners de mogelijkheid hebben om de beweegrichtlijnen te halen. Dit om de kwaliteit van leven te vergroten, de zorgzwaarte te verminderen en zelfredzaamheid te vergroten of te behouden. De bewoners ervaren het bewegen als een prettige en zinvolle dagbesteding, zowel individueel als in groepsverband.

Activiteitgegevens

Organisatie

Stichting Zorgcentra Rivierenland

Website

https://szr.nl/

Telefoonnummer

06 - 25 51 58 11

Volg ons

Facebook

Volg ons

LinkedIn
© 2021 FNO