'Buurtcirkel Apeldoorn'

Buurtcirkel Apeldoorn

Omschrijving

Een buurtcirkel bestaat uit negen tot twaalf mensen die bij elkaar in de buurt wonen. In de buurtcirkel leren zij hun eigen mogelijkheden (ver)kennen en die vervolgens met voldoende zelfvertrouwen gebruiken. Iedere deelnemer zet zijn talenten in voor anderen en vraagt om hulp wanneer zaken niet zelfstandig lukken.

Riwis Zorg & Welzijn is in Apeldoorn gestart met een buurtcirkel. Deze buurtcirkel is speciaal bedoeld voor mensen met psychische hulpvragen. Door extra te investeren in deskundige begeleiding en de focus te leggen op outreachend werken, is het gelukt om deze groep aan de buurtcirkel te binden.

Doel

Door de buurtcirkel kunnen deelnemers die langdurige begeleiding nodig hebben, meedoen aan het leven in de wijk. Tegelijk kunnen zij iets betekenen voor anderen in hun woonomgeving. Zo werken mensen samen aan zelfredzaamheid en het opbouwen van sociale netwerken, met ondersteuning van elkaar, een vrijwilliger en een buurtcirkelcoach.

Het overkoepelende doel van de buurtcirkel is het werken aan inclusie en participatie van mensen in de samenleving om hen (weer) met elkaar in verbinding te brengen en te houden.

Resultaat

Binnen Buurtcirkel Apeldoorn hoefden deelnemers minder een beroep te doen op ambulante begeleiding. Een aantal deelnemers heeft stappen gemaakt op de participatieladder. Sommigen zijn zelfs vanuit isolement gegroeid naar een vrijwilligersfunctie. Tot slot is de werkwijze leerzaam voor de organisatie en leert Riwis nog meer te werken ‘met de handen op de rug’.

Benieuwd naar de andere activiteiten van Klein Geluk?

Activiteitgegevens

Organisatie

Riwis Zorg & Welzijn

Projectleider

Jordy van den Berg

Telefoonnummer

06 - 438 756 02

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram
© 2024 FNO