'Buurtcirkel Apeldoorn'

Buurtcirkel Apeldoorn

Omschrijving

In een Buurtcirkel leren mensen hun eigen mogelijkheden (ver)kennen en die vervolgens met voldoende zelfvertrouwen in te zetten. Iedere deelnemer zet zijn eigen talenten in voor anderen en vraagt om hulp wanneer zaken niet zelfstandig lukken. Door de Buurtcirkel kunnen deelnemers, die langdurige begeleiding nodig hebben, meedoen aan het leven in de wijk. Tegelijk kunnen zij iets betekenen voor anderen in hun woonomgeving. Zo werken mensen samen aan zelfredzaamheid en het opbouwen van sociale netwerken. Deelnemers leren om hulp te bieden en te vragen. Met ondersteuning van elkaar, een vrijwilliger en een Buurtcirkelcoach. Een Buurtcirkel bestaat uit 9 tot 12 mensen die bij elkaar in de buurt wonen en samen een netwerk vormen. Bij Buurtcirkel participeren deelnemers vanuit hun eigen vaardigheden en bouwen ze nieuwe vaardigheden op.

Doel

Het overkoepelende doel van de Buurtcirkel is het werken aan de inclusie en participatie van kwetsbare mensen in de samenleving. Burgers in kwetsbare situaties kunnen op een waardevolle manier participeren in de samenleving waardoor de zelfredzaamheid vergroot. Het doel is om mensen (weer) met elkaar in verbinding te brengen en te houden.

Activiteitgegevens

Organisatie

Riwis Zorg&Welzijn

Projectleider

Jordy van den Berg

Telefoonnummer

06 43 87 56 02
© 2021 FNO