'Welzijn op maat met de BeleefTV'

Welzijn op maat met de BeleefTV

Omschrijving

Dit project richt zich op cliënten van Cicero Zorggroep die gebruikmaken van de dagvoorziening. Dit zijn ouderen die nog thuis wonen, maar door een langdurige beperking (verschillende gradaties van geheugenproblematiek) niet meer op een verantwoorde, veilige, maar vooral zinvolle manier alle dag(delen) thuis kunnen doorbrengen.

Deze cliënten hebben ondersteuning nodig bij het inrichten van een waardevolle dag. Om dit te bereiken, worden er per cliënt gepersonaliseerde doelen voor de dagvoorziening vastgesteld. Om deze grote variëteit van doelen te kunnen behalen op de dagvoorzieningen, is een divers aanbod van trainingsmateriaal nodig, dat geschikt is voor ouderen met verschillende gradaties van geheugenproblematiek.

Na inventarisatie van de aanwezige materialen en apparatuur, is aanschaf van de BeleefTV als meest geschikt naar voren gekomen. De mobiliteit en de verschillende trainingsmenu’s die maandelijks gewisseld kunnen worden, maakt de BeleefTV inzetbaar voor alle doelstellingen.

Aangezien er twee BeleefTV’s aangeschaft worden, voor inzet bij dertien dagvoorzieningen, is het noodzakelijk om een werkend uitleensysteem te maken waarin de zorgprofessionals van de dagvoorziening de BeleefTV kunnen reserveren.

Doel

Dit project wordt als geslaagd beschouwd indien de aangeschafte BeleefTV’s actief ingezet worden binnen de 13 dagvoorzieningen.

Door de inzet van de BeleefTV (op roulatiebasis) is het voor de cliënten van de dagvoorziening mogelijk om gericht te werken aan hun persoonlijke doelen (zowel in groepsverband als individueel). Hierdoor is het eerder en/of beter behalen van hun persoonlijke doel binnen de dagvoorziening mogelijk, met op de lange termijn de mogelijkheid om gedurende langere tijd veilig, verantwoord en zinvol (zelfstandig) thuis te wonen.

Activiteitgegevens

Organisatie

Cicero Zorggroep

Projectleider

Dion Derkx-Poper

Telefoonnummer

06 - 33 14 38 87

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram

Afbeeldingen

© 2021 FNO