'Bewegen voor iedereen'

Bewegen voor iedereen

Omschrijving

Dagactiviteitencentrum Purmergeul is een onderdeel van Stichting Odion en biedt beschermde dagactiviteiten aan circa dertig cliënten met een verstandelijke en lichamelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel (NAH) of een chronische ziekte.

Voor deze mensen is het van groot belang dat zij hun vaardigheden blijven trainen en ontwikkelen, zodat zij zo veel mogelijk de aansluiting bij de samenleving behouden. Dat is niet altijd gemakkelijk: hun beperking belemmert ongedwongen binnen of buiten sporten en bewegen. In een veilige en vertrouwde omgeving probeert Odion hen te blijven trainen en ontwikkelen, op een plezierige en ontspannen manier.

Odion is altijd op zoek naar manieren om hun ontwikkeling op een goede en effectieve manier te ondersteunen. Een heel belangrijk hulpmiddel is de Thera Vital. Dit is een gemotoriseerde hometrainer waarachter je mensen in een rolstoel of op een stoel kunt plaatsen. Mensen die niet zelf kunnen lopen of fietsen hebben op dit apparaat toch de mogelijkheid de benen te bewegen, waardoor spierkracht behouden blijft of groter wordt. Ook helpt het apparaat om door middel van beweging het brein te activeren van mensen met niet aangeboren hersenletsel en een lichamelijke beperking.

Doel

Met de Thera Vital kunnen verschillende doelen worden bereikt, zoals:

  • verbeteren van vitaliteit en gezondheid
  • tonen van plezier en belang van blijven bewegen
  • voorkomen/verminderen van overgewicht
  • behoud of opbouwen van spierkracht
  • behoud van zelfstandigheid

Activiteitgegevens

Organisatie

Stichting Odion

Projectleider

Ronald van Eijk

Telefoonnummer

0299 - 41 28 12

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn
© 2021 FNO