'Fit en vrolijk onder eigen regie'

Fit en vrolijk onder eigen regie

Omschrijving

Dagbesteding De Kreek wordt bezocht door 50 tot 60 mensen. Zij hebben veelal beperkingen door dementie en soms ook lichamelijke beperkingen. De bezoekers zijn ouderen (75+) en jonge mensen met dementie (jonge mensen met dementie zijn mensen bij wie de diagnose dementie gesteld is voor de leeftijd van 65 jaar). Vooral de jonge mensen met dementie zijn lichamelijk nog behoorlijk vitaal.

Het is voor hen belangrijk om in beweging te zijn. Daarom zijn veel activiteiten gericht op beweging met o.a. een hometrainer, beweging op muziek (Dr. Beat), spelmaterialen zoals tennis, hockey, baloefeningen, tafeltennis, hulp bij huishoudelijke taken (tafeldekken, afwassen, koken en bakken etc.) en wandelen.

Soms kunnen de bezoekers elders in het verpleeghuisgebouw gebruikmaken van een Silverfit 3D, een systeem met beweegoefeningen in spelvorm om de grove motoriek, ADL- en cognitieve vaardigheden te oefenen in de vrije ruimte. De bezoekers hebben aangegeven graag vaker en meer met de Silverfit 3D aan de slag te willen. Ook hebben ze aangegeven dat het fietsen op een hometrainer leuker en uitdagender kan, door een traject af te leggen dat op een groot scherm voor hen te zien is. Dat kan met een Silverfit Mile.

Met de aanschaf van een Silverfit 3D en een Silverfit Mile met motomed, wordt voorzien in de beweegbehoeften van de bezoekers.

Doel

Verwacht wordt dat er met de aanschaf van de Silverfit 3D en de Silverfit Mile, meer plezier en rust onder de bezoekers van de dagbesteding zal zijn. Door het bredere aanbod, zullen de jongere bezoekers met dementie lichamelijk en geestelijk beter uitgedaagd worden.

Benieuwd naar de andere activiteiten van Klein Geluk?

Activiteitgegevens

Organisatie

Stichting Argos Zorggroep - Breede Vliet

Volg ons

Facebook

Volg ons

LinkedIn
© 2024 FNO