'Iedereen in beweging'

Landelijke sportdag voor mensen met het syndroom van Korsakov

Omschrijving

Cliënten van verschillende instellingen hebben de nadrukkelijke wens uitgesproken tot een jaarlijkse sportdag. Korsakov Kenniscentrum gaat daarom voor 200 tot 250 mensen met Korsakov een landelijke sportdag organiseren in 2021.

Met het maken van een uitgebreid draaiboek en blauwdruk voor de landelijke sportdag, heeft de vereniging van 40 instellingen gespecialiseerd in wonen, zorg en welzijn voor mensen met Korsakov, als doel deze sportdag jaarlijks te organiseren.

Met een evaluatiemeting wil het Kenniscentrum aantonen hoe belangrijk bewegen en spel is voor het emotioneel welbevinden, het fysieke welbevinden en het sociaal gedrag van deze doelgroep.

Doel

Organiseren en uitvoeren van een landelijk sportevenement op maat (afgestemd op de mogelijkheden en beperkingen van mensen met Korsakov):

  • waar 220-250 mensen met Korsakov vanuit het gehele land aan kunnen meedoen;
  • in gezamenlijkheid met vrijwilligers, zorgprofessionals en naasten;
  • waar een uitgebreide videorapportage wordt gemaakt voor allen, waardoor er na het evenement positieve herbeleving kan plaatsvinden in de woongroep of individueel;
  • met een gefundeerde onderbouwing van de (verwachte positieve) effecten van de sportdag voor mensen met Korsakov;
  • met als doel een verbetering van de kwaliteit van leven voor mensen met Korsakov.

Activiteitgegevens

Organisatie

Korsakov Kenniscentrum

Projectleider

Cynthia Vogeler

Telefoonnummer

06 - 41 04 18 73

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2022 FNO