'Festival Door Elkaar'

Festival Door Elkaar

Omschrijving

Festival Door Elkaar was een uniek cultureel evenement georganiseerd door mensen met en zonder verstandelijke beperking. Festival Door Elkaar wilde talenten zichtbaar maken en mensen aan elkaar verbinden. Omdat meedoen niet voor iedereen vanzelf gaat. Door inclusief samen te werken was het proces naar het festival toe even belangrijk als het resultaat, de dag zelf.  Vier maanden lang werkten mensen met en zonder een verstandelijke beperking samen aan de organisatie en artistieke invulling van het festival. In samenwerking met lokale culturele verenigen werden drie producties ontwikkeld: een dansvoorstelling, een muziekshow en een foto-expositie. Daarnaast was er een randprogramma met workshops, waar ontmoeting en samenwerking centraal stonden.

Doel

Vereniging Reliëf wil het talent van mensen met een beperking zichtbaar maken. Ervoor zorgen dat zowel de bezoekers van Festival Door Elkaar als de deelnemers die meewerkten aan de drie producties ervoeren dat cultuur en ‘samen vieren’ iets is voor en door alle mensen. Zeker en misschien juist voor mensen met een verstandelijke beperking.

Resultaat

  • Samenwerking tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking.
  • Mensen met een verstandelijke beperking voelen zich meer serieus genomen, zijn gegroeid als mens.
  • Vriendschappen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking.
  • Mensen met een verstandelijke beperking doen aan meer algemene culturele activiteiten mee, ook na het festival.
  • Mensen zonder verstandelijke beperking hebben mensen met beperking beter leren kennen en waarderen.

In cijfers:

Er werkten 65 vrijwilligers mee aan de organisatie en artistieke invulling van het festival, van wie 41 deelnemers met een verstandelijke beperking. 430 Mensen bezochten Festival Door Elkaar. De drie voorstellingen waren volledig uitverkocht.

Activiteitgegevens

Organisatie

Reliëf

Projectleider

Mariëtte Sneep

Telefoonnummer

06 - 231 908 67

Volg ons

Facebook
© 2024 FNO