'Festival Door Elkaar'

Festival Door Elkaar

Omschrijving

Festival Door Elkaar is een uniek cultureel evenement georganiseerd door mensen met en zonder verstandelijke beperking. Bij Festival Door Elkaar willen we talenten zichtbaar maken en mensen aan elkaar verbinden. Omdat meedoen niet voor iedereen vanzelf gaat.Door inclusief samen te werken is het proces naar het festival toe even belangrijk als het resultaat, de dag zelf.  Vier maanden lang werken mensen met en zonder een verstandelijke beperking samen aan de organisatie en artistieke invulling van het festival. In samenwerking met lokale culturele verenigen worden er drie producties ontwikkeld: een dansvoorstelling, een muziekshow en een foto-expositie. Daarnaast is er een randprogramma met workshops, waar ontmoeting en samenwerking centraal staat.

Doel

Vereniging Reliëf wil het talent van mensen met een beperking zichtbaar maken. Ervoor zorgen dat zowel de bezoekers van Festival Door Elkaar als de deelnemers die meewerken aan de drie producties ervaren dat cultuur en ‘samen vieren’ iets is voor en door alle mensen. Zeker en misschien juist voor mensen met een verstandelijke beperking. We hopen dat de ervaringen in het delen en participeren in diverse artistieke activiteiten ertoe leiden dat de gezamenlijkheid tussen burgers bevorderd wordt, ongeacht hun beperking.

Activiteitgegevens

Organisatie

Reliëf

Projectleider

Mariëtte Sneep

Telefoonnummer

06-23190867

Volg ons

Facebook
© 2020 FNO