'Samen klaren we de klus'

Samen klaren we de klus

Omschrijving

De Reestlandhoeve Foundation schaft een combinatie-zaagtafel en elektrische figuurzaag aan die in bruikleen gegeven wordt aan Zorghoeve de Reestlandhoeve. Samen met de deelnemers van de Zorghoeve worden de machines geïnstalleerd en in gebruik genomen. Het betreft een combinatie-zaagtafel die beveiligd is, zodat dat deelnemers ermee kunnen werken wanneer ze voldoende vaardigheden en inzicht hebben.

Tot nu toe moest het zaagwerk gedaan worden door de begeleiding of door een externe partij. Met de nieuwe zaagbank kan dit gedaan worden door de deelnemers zelf, eventueel onder begeleiding. Ook wanneer ze de vaardigheden (grotendeels) zijn kwijtgeraakt, maar wel de machines herkennen, bieden de tafel en de zaag een grote meerwaarde. De machines maken het namelijk mogelijk om sámen mooie artikelen te maken. Artikelen waarop mensen trots zijn, omdat zij eraan meegewerkt hebben.

Doel

Met dit project vergroten de deelnemers hun zelfstandigheid en daarmee hun gevoel van eigenwaarde, het gevoel ertoe te doen. Het doel van het project is het optimaliseren van mogelijkheden om de vaardigheden van deelnemers van Zorghoeve de Reestlandhoeve te behouden en te versterken.

Benieuwd naar de andere activiteiten van Klein Geluk?

Activiteitgegevens

Organisatie

Reestlandhoeve Foundation

Projectleider

Daniëlle Kremer

Telefoonnummer

0523 - 649 341

Volg ons

LinkedIn
© 2024 FNO