'You-Write-Now!'

You-Write-Now!

Omschrijving

Verhalen spelen een sleutelrol in de psychologie van mensen. Het vertellen en schrijven van verhalen draagt bij aan een gezonde geest. En dat niet alleen: ook lichamelijke gezondheid is te beïnvloeden met schrijven.

Samen met (jong)volwassen cliënten met een aandoening in het autistische spectrum van Futuris Zorg en Werk, ontwikkelde en gaf You-Write-Now! een schrijfprogramma. Dit schrijfprogramma is bruikbaar voor deze instelling én vergelijkbare zorginstellingen. You-Write-Now! bood schrijfworkshops aan, naast individuele schrijfcoaching en de publicatie van een boek vol verhalen. Centraal staan de competenties, creativiteit en wensen van de deelnemers. Onderscheidend in dit programma is de combinatie met de ontwikkeling van ervaringskennis.

You-Write-Now is eerder landelijk uitgevoerd met een andere doelgroep, onder de naam Youth-R-Coach. Uit de evaluatie hiervan bleek dat het schrijven van het boek voor deelnemers sterk ondersteunend was bij het leren omgaan met de aandoening.

Doel

Acceptatie, zelfreflectie en openheid over de eigen aandoening, en het herschrijven van het persoonlijke verhaal.

Resultaat

Met You-Write-Now werkte Centrum Chronisch Ziek en Werk tweeledig aan de verbetering van de kwaliteit van leven. Enerzijds op individueel niveau door het schrijfprogramma: het ontwikkelen van competenties, (h)erkennen van ervaringskennis en versterken van zelfregie en zelfvertrouwen. Anderzijds door publicatie van een boek. Hiermee maakten deelnemers verhalen inzichtelijk voor de sociale omgeving en voor professionals, waardoor drempels voor participatie verlaagd werden.

Activiteitgegevens

Organisatie

Stichting Centrum Chronisch Ziek en Werk

Projectleider

Robbert Janssen

E-mail

info@cczw.nl

Telefoonnummer

06 - 132 643 06

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram
© 2024 FNO