'Fietsen naar een vitaal leven'

Fietsen naar een vitaal leven

Omschrijving

HWW Zorg kenmerkt zich door haar streven naar fijn leven, waarbij bewoners in een zo huiselijk mogelijke afdeling in groepen van vijftien met elkaar wonen en leven. De organisatie ondersteunt en stimuleert de bewoner om zo veel mogelijk invloed te hebben op het eigen leven. De bewoner bepaalt wat voor hem of haar welbevinden is. De visie van het vitaliteitsteam (bewegings-agogie) is het maximaal benutten van de mogelijkheden van iedere bewoner vanuit zijn eigen motivatie. Dit zorgt voor sociale betrokkenheid, zelfredzaamheid, zelfwaardering en motorisch onderhoud.

In de begeleiding wordt gebruikgemaakt van bewegingsactiviteiten in groepsvorm of individuele begeleiding. Ook wordt er aandacht besteed aan lichaamservaring in de vorm van sport, ontspanningsmassages en motiverende gespreksvoering.

En een groot onderdeel van het vitaliteitsplan is om de bewoners de mogelijkheid te bieden te genieten van het buiten zijn. Zo kunnen zij aan hun conditie werken in de buitenlucht. De aan te schaffen duofiets zal worden ingezet voor zowel het mentale als het fysieke welzijn.

Doel

HWW Zorg wil met de duofiets meerdere doelen behalen:

  • Bewoners kunnen zelfstandiger leven.
  • Bewoners kunnen zich veilig voortbewegen met de duofiets.
  • De fiets kan ingezet worden vanuit bewegingsagogisch handelen, zodat bewoners tegelijkertijd aan motorische, sociaal-affectieve en cognitieve doelen werken.
  • Het sociale welbevinden wordt vergroot door meer contact met dierbaren en familie, die samen fietsen met de bewoners.
  • Bewoners beoefenen een plezierige activiteit en zijn gezond bezig.

Activiteitgegevens

Organisatie

HWW Zorg

Projectleider

Azmi Alubeid

Telefoonnummer

06 - 11 70 33 88

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram
© 2020 FNO