'BeleefTV voor Annenborch'

BeleefTV voor Annenborch

Omschrijving

Voor de bewoners van Annenborch is een BeleefTV aangeschaft, een digitale activiteitentafel, speciaal voor ouderen met dementie. De TV biedt interactieve spellen, waardoor zowel de fijne motoriek als het denkvermogen gestimuleerd worden. Denk aan een jukebox met muziek en beelden uit de jeugd van de bewoners of aan een spreekwoordenspel. Ook zorgt de BeleefTV voor vrolijkheid en verbondenheid.De BeleefTV wordt tijdens individuele begeleidingsmomenten én voor groepsactiviteiten ingezet.

Doel

De BeleefTV bevordert het welbevinden van de bewoners van Annenborch.

Activiteitgegevens

Organisatie

Stichting Woonzorgcentrum De Annenborch

© 2020 FNO