'ZomerZon!'

ZomerZon!

Omschrijving

Het Project “ZomerZon” bestaat uit 1 groot Zomerfeest voor deelnemers, familie en vrienden ter aankondiging van de zomer vakantieperiode en 8 zomeruitjes in de vakantieperiode.
De Zomeruitjes zullen zoveel mogelijke aansluiten bij het actuele aanbod in de Regio, dit ter bevordering van de integratie van de doelgroep.

Doel

Het VTV wil middels het project Zomerzon zoveel mogelijk mensen/deelnemers met een verstandelijke beperking, gezellige en ontspannende activiteiten aanbieden tijdens de zomervakantie periode 2018 (14-7 t.m 26-8-2018). Dit ter invulling en overbrugging van de zomerstop periode . Deelnemers missen in de zomervakantieperiode niet
alleen een invulling van hun vrije tijd maar ook het contact met anderen.

Activiteitgegevens

Organisatie

Stichting Vrijetijdsbesteding, Thuishulp en Vorming (VTV).

Projectleider

Mevr.FM Pater, Dhr. .E Mostert.

Telefoonnummer

070 3051919

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

Instagram
© 2020 FNO