Komt mijn project in aanmerking?

  • Je hebt de behoefte van de doelgroep onderzocht. Op basis hiervan is het projectvoorstel, samen met hen, tot stand gekomen. Dit kun je aantonen met een uitgebreid verslag van dit onderzoek.
  • Wij vergoeden maximaal 80 procent van de gemaakte projectkosten. De rest van het benodigde bedrag financier je vanuit eigen middelen of andere fondsen.

Overige criteria en meer informatie lees je in de calltekst.

Let op: Lukt het niet om tijdens deze call aan de voorwaarden te voldoen? Er zijn de komende jaren nieuwe kansen. Er zijn steeds twee calls per jaar van 2023 tot en met 2026. In 2027 valt de laatste call van Klein Geluk.

Subsidie aanvragen - stappenplan

1. Lees de calltekst goed door.

 

2. Download de verplichte formats voor je projectplan en begroting en dekkingsplan.

 

3. Kom eventueel naar een online bijeenkomst.

Algemene informatiebijeenkomsten:

  • Donderdag 24 augustus van 10.00 tot 10.30 uur
  • Maandag 4 september 2023 van 13.00 tot 13.30 uur

In deze bijeenkomsten vertellen we meer over deze derde call en is er ruimte voor het stellen van vragen.

Financiële informatiebijeenkomsten:

  • Donderdag 7 september van 9.30 tot 10.00 uur
  • Maandag 11 september van 10.00 tot 10.30 uur

Tijdens deze bijeenkomsten lichten we het invullen van de begroting en het dekkingsplan toe. Ook dan is er natuurlijk ruimte voor vragen.

Wil je deelnemen aan een bijeenkomst? Mail naar kleingeluk@fnozorgvoorkansen.nl en vermeld de informatiebijeenkomst en datum.

 

4. Verder heb je nodig:

  • Een gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel. Dit formulier mag niet ouder zijn dan één jaar. Indien de subsidieaanvraag vanuit een organisatie in oprichting afkomstig is, moet de aanvrager de persoonlijke gegevens van de initiatiefnemers aanleveren + de gegevens van één persoon, de penvoerder die aanspreekbaar is op het te verwezenlijken resultaat.
  • De meest recente jaarcijfers van de aanvragende organisatie
  • Actuele statuten van de aanvragende organisatie
  • Indien van toepassing een ondertekende intentieverklaring van het samenwerkingsverband

 

5. Lees de handleiding voor ons portaal.

 

6. Je bent er klaar voor.

Doe een aanvraag in ons portaal. Dit kan van 1 september 2023, 9.00 uur tot 13 oktober  2023, 14.00. uur.

 

7. Wacht op ons bericht.

Na sluiting van de call beoordelen we alle binnengekomen aanvragen. (De criteria lees je in de calltekst.) Na ongeveer twee maanden ontvang je bericht van onze beslissing over je aanvraag.

 

Lees meer over de verwerking van je gegevens in onze privacyverklaring.

Lees hier de algemene subsidievoorwaarden.

Vragen?

Heb je het antwoord niet gevonden? Stuur dan een mail naar kleingeluk@fnozorgvoorkansen.nl of bel: 085 – 040 32 60.

 

 

Beeld: G-sportdag Iedereen Kan Sporten van Happy Fit