Subsidie aanvragen, hoe doe ik dat?

In de calltekst lees je welke projecten bij deze call in aanmerking komen. Download ook de verplichte formats voor je projectplan en begroting.

 

Calltekst en Formats projectplan en begroting

Calltekst Call 6 Materialen, dagbesteding en evenementen (pdf)

Format projectplan (docx)

Format begroting (xlsx)

 

Verder nodig

Houd voor je subsidieaanvraag de volgende documenten bij de hand:

  1. je projectplan volgens ons format;
  2. je begroting volgens ons format;
  3. een digitaal gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan een jaar;
  4. de meest recente jaarcijfers van de aanvragende organisatie;
  5. actuele statuten van de aanvragende organisatie.

En indien van toepassing:

  • een ondertekende intentieverklaring van het samenwerkingsverband.
  • Aanvragen ten behoeve van beweegtoestellen moeten vergezeld worden van een trainingsschema dat ingezet wordt als de beweegtoestellen zijn aangeschaft.
  • Aanvragen ten behoeve van activiteiten moeten vergezeld worden van een activiteitenschema dat wordt gevolgd vanaf de start van de activiteiten.

 

Handleiding voor onze portal

Handleiding portal (pdf)

 

Vragen?

Stuur een mail naar kleingeluk@fnozorgvoorkansen.nl