Komt mijn project in aanmerking?

  • Je hebt de behoefte van de doelgroep onderzocht. Op basis hiervan is het projectvoorstel, samen met hen, tot stand gekomen. Dit kun je aantonen met een uitgebreid verslag van dit onderzoek.
  • Je project start tussen 1 januari en 1 mei 2023.
  • Wij vergoeden maximaal 80 procent van de gemaakte projectkosten. De rest van het benodigde bedrag financier je vanuit eigen middelen of andere fondsen.

Overige criteria en meer informatie lees je in de calltekst:

Subsidie aanvragen - stappenplan

1. Lees de calltekst goed door.

 

2. Kom naar een van onze informatiebijeenkomsten via Teams:

  • dinsdag 23 augustus van 10.00 tot 11.00 uur
  • donderdag 25 augustus van 20.00 tot 21.00 uur

Meld je hiervoor aan via kleingeluk@fnozorgvoorkansen.nl.

 

3. Download de verplichte formats voor je projectplan en begroting en dekkingsplan.

Die vind je hier begin augustus 2022.

 

4. Verder heb je nodig:

  • Een gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel. Dit formulier mag niet ouder zijn dan één jaar. Indien de subsidieaanvraag vanuit een organisatie in oprichting afkomstig is, moet de aanvrager de persoonlijke gegevens van de initiatiefnemers aanleveren + de gegevens van één persoon, de penvoerder die aanspreekbaar is op het te verwezenlijken resultaat.
  • De meest recente jaarcijfers van de aanvragende organisatie
  • Actuele statuten van de aanvragende organisatie
  • Indien van toepassing een ondertekende intentieverklaring van het samenwerkingsverband

 

5. Lees de handleiding voor ons portaal:

Handleiding (pdf)

 

6. Je bent er klaar voor:

De link naar ons aanvraagportaal vind je hier vanaf 1 september 2022.

 

Lees meer over de verwerking van je gegevens in onze privacyverklaring.

Vragen?

Stuur een mail naar kleingeluk@fnozorgvoorkansen.nl.