Komt mijn project in aanmerking?

  • Je project zorgt voor een structurele verbetering in eigen regie of participatie van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid.
  • De aanvraag is geschreven door mensen uit je doelgroep en/of zij zijn betrokken in alle fases van je project, op basis van gelijkwaardige samenwerking en mede-eigenaarschap.
  • Binnen de looptijd van je project moet het effect op de doelgroep meetbaar of zichtbaar zijn. Je geeft duidelijk aan hoe deze evaluatie plaatsvindt.
  • Als je subsidie aanvraagt voor een pilotstudie moet je bij aanvang van je project afspraken hebben gemaakt over een vervolg (borging) met toekomstige financierende partijen.
  • Je project levert bij voorkeur een blauwdruk of handleiding op, zodat andere organisaties er ook wat aan hebben.

Overige criteria en meer informatie lees je in de calltekst. In deze calltekst kun je ook lezen welke projecten juist niet in aanmerking komen voor subsidie bij deze call. Je vindt de calltekst hier eind 2024.

Subsidie aanvragen - stappenplan

1. Lees de calltekst goed door.

 

2. Download de verplichte formats voor je projectplan en begroting.

 

3. Kom eventueel naar een online bijeenkomst.

 

4. Verder heb je nodig:

  • Een gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel. Dit formulier mag niet ouder zijn dan één jaar. Indien de subsidieaanvraag vanuit een organisatie in oprichting afkomstig is, moet de aanvrager de persoonlijke gegevens van de initiatiefnemers aanleveren + de gegevens van één persoon, de penvoerder die aanspreekbaar is op het te verwezenlijken resultaat.
  • De meest recente jaarcijfers van de aanvragende organisatie
  • Actuele statuten van de aanvragende organisatie
  • Indien van toepassing een ondertekende intentieverklaring van het samenwerkingsverband

 

5. Lees de handleiding voor ons portaal.

 

6. Je bent er klaar voor.

Doe een aanvraag in ons portaal. Dit kan van 6 januari 2025 tot 28 februari 2025, 14.00 uur.

 

7. Wacht op ons bericht.

Na sluiting van de call beoordelen we alle binnengekomen aanvragen (de criteria lees je in de calltekst) en ontvang je bericht van onze beslissing over je aanvraag.

 

Lees meer over de verwerking van je gegevens in onze privacyverklaring.

Lees hier de algemene subsidievoorwaarden.

Vragen?

Heb je het antwoord niet gevonden? Stuur dan een mail naar kleingeluk@fnozorgvoorkansen.nl of bel: 085 – 040 32 60.