'Samen Rijk: Meer participatie voor mensen met dementie die 24-uurs zorg ontvangen'

Samen Rijk: Meer participatie voor mensen met dementie die 24-uurs zorg ontvangen

Omschrijving

Veel mensen met dementie en hun naasten verliezen gedurende het ziekteproces een deel van hun netwerk van familie, oude vrienden en kennissen. Mensen in hun omgeving weten niet altijd hoe zij met de veranderingen die dementie brengt om kunnen gaan. Zonder hulp bij het opbouwen of in stand houden van hun netwerk kunnen mensen met dementie hun rol in de samenleving niet goed vervullen.Met dit project helpen we vijftig mensen met dementie die 24-uurszorg ontvangen om hun sociale omgeving (op)nieuw te betrekken zodat zij volwaardig deelgenoot kunnen blijven van de samenleving. We doen dit door deze mensen met dementie, hun familie, oude en nieuwe kennissen, en hulpverleners samen te brengen volgens de strategie ‘Een Rijk Leven’. De subsidie van FNO stelt ons in staat om te onderzoeken hoe mensen met dementie, hun familie, kennissen en hulpverleners wederkerige relaties kunnen blijven onderhouden.

Doel

Het doel van dit project is om het sociale leven van vijftig mensen met dementie die afhankelijk zijn van zorg rijker te maken. We doen dit door hun familie, vrienden, kennissen en hulpverleners samen te brengen volgens de strategie ‘Een Rijk Leven’. We onderzoeken wat er nodig is om een hecht sociaal netwerk rond mensen met dementie te vormen. Met die kennis kunnen we het levensgeluk van meer mensen met dementie in Nederland vergroten.

Activiteitgegevens

Organisatie

Ben Sajetcentrum

Projectleider

Laura Vermeulen

Telefoonnummer

06 202 488 52

Volg ons

Twitter
© 2021 FNO