'Samen Rijk'

Samen Rijk: Meer participatie voor mensen met dementie die 24-uurs zorg ontvangen

Omschrijving

Veel mensen met dementie en hun naasten verliezen gedurende het ziekteproces een deel van hun netwerk van familie, vrienden en kennissen. Mensen in hun omgeving weten niet altijd hoe zij met de veranderingen die dementie brengt kunnen omgaan. Zonder hulp bij het opbouwen of in stand houden van hun netwerk kunnen mensen met dementie hun rol in de samenleving niet goed vervullen.

Met dit project helpt het Ben Sajetcentrum vijftig mensen met dementie die 24-uurszorg ontvangen om hun sociale omgeving (op)nieuw te betrekken, zodat zij volwaardig deelgenoot kunnen blijven van de samenleving. Deze mensen, hun familie, oude en nieuwe kennissen en hulpverleners worden samengebracht met de strategie ‘Een Rijk Leven’.

Doel

Het doel van dit project is om het sociale leven van vijftig mensen met dementie die afhankelijk zijn van zorg rijker te maken. Wat is nodig om een hecht sociaal netwerk rond mensen met dementie te vormen? Met die kennis kunnen we het levensgeluk van meer mensen met dementie in Nederland vergroten.

Resultaat

Een structureel rijker leven voor mensen met dementie en hun netwerk:

 • een leven met rijkere momenten voor in totaal 185 mensen met dementie
 • betere samenwerking tussen het sociale netwerk van mensen met dementie en
  zorgverleners in de 20 Samen Rijk-netwerken
 • het verhogen van het werkplezier van zorgmedewerkers die de Samen Rijk-benadering
  hebben ontwikkeld en uitvoeren

Producten:

 • projectfilmpje
 • blauwdruk
 • boekje van de ontwikkelraad met ervaringsverhalen
 • bijdrage aan wetenschappelijk artikel

Video

Benieuwd naar de andere activiteiten van Klein Geluk?

Activiteitgegevens

Organisatie

Ben Sajetcentrum

Projectleider

Laura Vermeulen

Telefoonnummer

06 - 202 488 52

Volg ons

Twitter
© 2024 FNO