'Ouderen in beweging'

Ouderen in beweging

Omschrijving

Langs het centrale toegangspad naar Aylva State zou een beweegplek worden aangelegd voor ouderen, met toestellen die zijn afgestemd op hun mogelijkheden. Vanuit het zorgcentrum en de fysiotherapiepraktijk van Patyna zouden activiteitenprogramma’s worden ontwikkeld, zodat de beweegtoestellen ook daadwerkelijk gebruikt zouden worden.

Doel

 • bevorderen van beweging en een gezonde leefstijl, om langer vitaal en zelfstandig thuis te wonen
 • ontmoeting tussen jong en oud
 • beleving van de omgeving vergroten  en actief zijn in de buitenlucht

De beweegplek moest eraan bijdragen dat de gezondheid en sociale weerbaarheid van ouderen verbetert, dat daardoor gevoelens van eenzaamheid verminderen en dat de leefbaarheid in het dorp versterkt wordt.

Resultaat

De volgende beweegvoorzieningen werden geplaatst:

 • Polstrainer
 • Gebogen polsstang
 • Looptrainer
 • Zig-zagbuis
 • Ouderen in beweging-brug
 • Ouderen in beweging-tafel
 • Scandinavia-bank (2x)
 • Handvat
 • Balansplateau met hoge en lage stang
 • Jeu de boules-baantje

In de beweegtuin kunnen de ouderen anderen ontmoeten en samen actief zijn. Helaas zijn door de coronacrisis de ontmoetingen nog wat uitgesteld en is de beweegtuin nu met name in gebruik voor een-op-een-begeleiding door de fysiotherapeut.

Activiteitgegevens

Organisatie

Aylva State (onderdeel van Patyna)

Projectleider

Josina van der Schaaf

Telefoonnummer

051 - 585 38 53

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram
© 2024 FNO