'Ouderen in beweging'

Ouderen in beweging

Omschrijving

Langs het centrale toegangspad naar Aylva State, wordt een beweegplek aangelegd voor ouderen, met toestellen die zijn afgestemd op hun mogelijkheden. Vanuit het zorgcentrum en de fysiotherapiepraktijk van Patyna worden activiteitenprogramma’s ontwikkeld, zodat de beweegtoestellen ook daadwerkelijk gebruikt worden.

De volgende beweegvoorzieningen worden geplaatst:

 • Polstrainer
 • Gebogen polsstang
 • Looptrainer
 • Zig-zagbuis
 • Ouderen in beweging-brug
 • Ouderen in beweging-tafel
 • Scandinavia bank (2x)
 • Handvat
 • Balansplateau met hoge en lage stang
 • Jeu de boules-baantje

Doel

 • Bevorderen van beweging en een gezonde leefstijl, om langer vitaal of zelfstandig thuis te kunnen wonen
 • Ontmoeting tussen inwoners van jong tot oud
 • Beleving van de omgeving vergroten (actief zijn in de buitenlucht)

De beweegplek moet eraan bijdragen dat de gezondheid en sociale weerbaarheid van ouderen verbetert, dat daardoor gevoelens van eenzaamheid verminderen en dat de leefbaarheid in het dorp versterkt wordt.

Activiteitgegevens

Organisatie

Aylva State (onderdeel van Patyna)

Projectleider

Josina van der Schaaf

Telefoonnummer

051 - 58 53 853

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram
© 2021 FNO