Veelgestelde vragen Klein Geluk

Wanneer openen de eerstvolgende calls van Klein Geluk?

  • De tweede call voor materialen, dagbesteding en evenementen gaat open op 3 september 2018. De calltekst is terug te vinden onder de achtergrondinformatie.
  • De eerste thematische call gaat open op 17 september 2018. De calltekst wordt begin september  2018 op de website gepubliceerd.
  • Beide calls sluiten op 15 oktober 2018 om 14.00 uur.

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen en aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Dit kunt u in detail lezen in de twee callteksten die medio augustus (call 2 voor materialen, dagbesteding en evenementen) en begin september (Themacall 1) onder achtergrondinformatie op de website wordt gepubliceerd.

Wanneer verschijnen de callteksten voor de eerstvolgende calls van Klein Geluk?

De calltekst voor de tweede call voor materialen, dagbesteding en evenementen wordt medio augustus op de website  gepubliceerd.

De calltekst voor de eerste themacall wordt begin september op de website gepubliceerd.

Beide callteksten kunt u vinden onder onder het kopje achtergrondinformatie

Is er een verplicht format voor het schrijven van een projectplan?

Ja, voor beide calls die in 2018 geopend worden is een format projectplan verplicht. Deze formats worden ruim voor de opening van de calls op de website gepubliceerd onder achtergrondinformatie. Alleen projectaanvragen die in dit format worden ingediend kunnen in behandeling genomen worden.

Tevens is er voor beide calls een verplicht format voor de begroting. Die komen beschikbaar zodra de calls open gaan.

Mijn project gaat starten in de beoordelingsperiode, mag ik dan alsnog een subsidieaanvraag indienen?

Projecten die worden ingediend bij FNO mogen vóór het besluitvormingsmoment niet zijn gestart of voltooid.

Ik wil graag het logo van Klein Geluk gebruiken in een publicatie over ons project. Waar kan ik dat vinden?

U vindt het logo van Klein Geluk als jpg.bestand op de pagina Achtergrondinformatie. Hebt u een speciaal format nodig, bijvoorbeeld voor drukwerk (.eps), web (RGB) of voor een gekleurde ondergrond (transparant), neemt u dan contact op met Roxana König. Voor do’s en don’ts van het logogebruik, klik hier.

 Hoe maak ik een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs bij een projectaanvraag?

Kijk hier voor tips van de Rijksoverheid.

Waar moet ik op letten bij het invullen van de begroting?

Werkgeverslasten en overheadkosten
 
FNO hanteert als regel dat maximaal 37% werkgeverslasten (b) en maximaal 16% overheadkosten (d) in het subsidiebedrag inbegrepen kunnen zijn. Het opslagpercentage voor werkgeverslasten is gebaseerd op het brutosalaris (alle brutolooncomponenten) en het opslagpercentage voor overheadkosten op de totale personeelskosten. Onder de overheadkosten vallen o.a. indirecte loonkosten en alle andere kosten die niet door het primaire proces worden veroorzaakt. Kosten voor infrastructurele voorzieningen, indirecte lasten en indirecte huisvestingslasten worden niet vergoed. De overhead dient hiervoor.

 

Voorbeeld

Brutosalarissen € 100.000 (a)
Werkgeverslasten € 37.000 (b)
Subtotaal € 137.000 (c)
Overhead € 21.920 (d)
Totale personeelskosten € 158.920 (e)

b = maximaal a * 0.37

d = maximaal c * 0.16

Mijn vraag staat hier niet bij

U kunt uw vraag mailen naar kleingeluk@fondsnutshohra.nl