Veelgestelde vragen Klein Geluk

Ik heb een aanvraag ingediend, wanneer weet ik of mijn projectaanvraag gehonoreerd wordt?

De uitslag van Call 2 Materialen, dagbesteding en evenementen en Call 1 Eigen regie en participatie is eind december 2018 bekend gemaakt. De uitslag van Call 3 Materialen, dagbesteding en evenementen wordt uiterlijk op 1 april 2019 bekend gemaakt.

Wanneer openen de eerstvolgende Calls van Klein Geluk?

Call 3 voor Materialen, dagbesteding en evenementen is nog geopend tot 21 februari 2019. De volgende Call voor eigen regie en participatie opent begin maart. Meer informatie hierover verschijnt 20 februari op de website.

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen en aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

U kunt op dit moment subsidie aanvragen voor Materialen, dagbesteding en evenementen. Meer informatie hierover vindt u hier.

Wanneer verschijnt de Call tekst voor de eerstvolgende Call van Klein Geluk?

De Call tekst voor de derde Call voor Materialen, dagbesteding en evenementen is gepubliceerd. De tekst voor de volgende Call voor eigen regie en participatie wordt op 20 februari 2019 verwacht.

Is er een verplicht format voor het schrijven van een projectplan?

Ja, voor alle Calls binnen het programma Klein Geluk is het gebruik van een format projectplan en een format begroting verplicht. Deze formats worden ruim voor de opening van de calls op de website gepubliceerd onder Achtergrondinformatie. Alleen projectaanvragen die in deze formats worden ingediend kunnen in behandeling genomen worden.

Mijn project gaat starten in de beoordelingsperiode, mag ik dan alsnog een subsidieaanvraag indienen?

Projecten die worden ingediend bij FNO mogen vóór het besluitvormingsmoment niet zijn gestart of voltooid.

Ik wil graag het logo van Klein Geluk gebruiken in een publicatie over ons project. Waar kan ik dat vinden?

U vindt het logo van Klein Geluk als jpg.bestand op de pagina Achtergrondinformatie. Hebt u een speciaal format nodig, bijvoorbeeld voor drukwerk (.eps), web (RGB) of voor een gekleurde ondergrond (transparant), neemt u dan contact op met Roxana König. Voor do’s en don’ts van het logogebruik, klik hier.

 Hoe maak ik een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs bij een projectaanvraag?

Kijk hier voor tips van de Rijksoverheid.

Waar moet ik op letten bij het invullen van de begroting?

Voor alle aanvragen die bij het programma Klein Geluk worden ingediend dient u gebruik te maken van een format begroting. Deze formats worden op de website gepubliceerd onder Achtergrondinformatie zodra een Call is geopend.

 

Werkgeverslasten en overheadkosten

FNO hanteert als regel dat maximaal 37% werkgeverslasten (b) en maximaal 16% overheadkosten (d) in het subsidiebedrag inbegrepen kunnen zijn. Het opslagpercentage voor werkgeverslasten is gebaseerd op het brutosalaris (alle brutolooncomponenten) en het opslagpercentage voor overheadkosten op de totale personeelskosten. Onder de overheadkosten vallen o.a. indirecte loonkosten en alle andere kosten die niet door het primaire proces worden veroorzaakt. Kosten voor infrastructurele voorzieningen, indirecte lasten en indirecte huisvestingslasten worden niet vergoed. De overhead dient hiervoor.

 

Voorbeeld

Brutosalarissen € 100.000 (a)
Werkgeverslasten € 37.000 (b)
Subtotaal € 137.000 (c)
Overhead € 21.920 (d)
Totale personeelskosten € 158.920 (e)

b = maximaal a * 0.37

d = maximaal c * 0.16

Mijn vraag staat hier niet bij

U kunt uw vraag mailen naar kleingeluk@fondsnutsohra.nl