Veelgestelde vragen Klein Geluk

Ik heb een aanvraag ingediend, wanneer weet ik of mijn projectaanvraag gehonoreerd wordt?

De uitslag van Call 3 materialen, dagbesteding en evenementen wordt uiterlijk op 1 april 2019 bekend gemaakt. De uitslag van Call 2 eigen regie en participatie wordt uiterlijk 12 juli 2019 bekend gemaakt.

Wanneer openen de eerstvolgende Calls van Klein Geluk?

Op dit moment is Call 2 eigen regie en participatie geopend. Meer informatie hierover vindt u bij achtergrondinformatie op de Klein Geluk pagina van de FNO website.

Call 4 voor materialen, dagbesteding en evenementen wordt in het najaar geopend.

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen en aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

U kunt vanaf 4 maart tot 25 april 14:00 uur 1029 subsidie aanvragen voor het structureel verbeteren van eigen regie en/of participatie van mensen met een beperking op het vlak van gezondheid. Meer informatie hierover vindt u hier.

U kunt in het najaar subsidie aanvragen voor materialen, dagbesteding en evenementen.

Wanneer verschijnt de Call tekst voor de eerstvolgende Call van Klein Geluk?

De Call tekst voor de tweede Call voor eigen regie en participatie vindt u hier. De Call tekst voor de vierde Call voor materialen, dagbesteding en evenementen verschijnt in de zomer op de website.

Is er een verplicht format voor het schrijven van een projectplan?

Ja, voor alle Calls binnen het programma Klein Geluk is het gebruik van een format projectplan en een format begroting verplicht. Deze formats worden ruim voor de opening van de calls op de website gepubliceerd bij Achtergrondinformatie. Alleen projectaanvragen die in deze formats worden ingediend kunnen in behandeling genomen worden.

Mijn project gaat starten in de beoordelingsperiode, mag ik dan alsnog een subsidieaanvraag indienen?

Projecten die worden ingediend bij FNO mogen vóór het besluitvormingsmoment niet zijn gestart of voltooid.

Ik wil graag het logo van Klein Geluk gebruiken in een publicatie over ons project. Waar kan ik dat vinden?

U vindt het logo van Klein Geluk als jpg.bestand op de pagina Achtergrondinformatie. Hebt u een speciaal format nodig, bijvoorbeeld voor drukwerk (.eps), web (RGB) of voor een gekleurde ondergrond (transparant), neemt u dan contact op met Roxana König. Voor do’s en don’ts van het logogebruik, klik hier.

 Hoe maak ik een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs bij een projectaanvraag?

Kijk hier voor tips van de Rijksoverheid.

Waar moet ik op letten bij het invullen van de begroting?

Voor alle aanvragen die bij het programma Klein Geluk worden ingediend dient u gebruik te maken van een format begroting. Deze formats worden op de website gepubliceerd onder Achtergrondinformatie zodra een Call is geopend.

 

Werkgeverslasten en overheadkosten

FNO hanteert als regel dat maximaal 37% werkgeverslasten (b) en maximaal 16% overheadkosten (d) in het subsidiebedrag inbegrepen kunnen zijn. Het opslagpercentage voor werkgeverslasten is gebaseerd op het brutosalaris (alle brutolooncomponenten) en het opslagpercentage voor overheadkosten op de totale personeelskosten. Onder de overheadkosten vallen o.a. indirecte loonkosten en alle andere kosten die niet door het primaire proces worden veroorzaakt. Kosten voor infrastructurele voorzieningen, indirecte lasten en indirecte huisvestingslasten worden niet vergoed. De overhead dient hiervoor.

 

Voorbeeld

Brutosalarissen € 100.000 (a)
Werkgeverslasten € 37.000 (b)
Subtotaal € 137.000 (c)
Overhead € 21.920 (d)
Totale personeelskosten € 158.920 (e)

b = maximaal a * 0.37

d = maximaal c * 0.16

Mijn vraag staat hier niet bij

U kunt uw vraag mailen naar kleingeluk@fondsnutsohra.nl