Veelgestelde vragen Klein Geluk

Ik heb een aanvraag ingediend. Wanneer weet ik of mijn projectaanvraag gehonoreerd wordt?

De uitslag van Call 4 materialen, dagbesteding en evenementen wordt uiterlijk 19 december 2019 bekendgemaakt.

Wanneer openen de eerstvolgende Calls van Klein Geluk?

Call 2 eigen regie en participatie is gesloten. Dit was voorlopig de laatste call voor eigen regie en participatie.

Call 5 voor materialen, dagbesteding en evenementen opent op 9 januari 2020.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief.

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen en aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

U kunt vanaf 9 januari subsidie aanvragen voor materialen, dagbesteding en evenementen. In december verschijnt de Call-tekst op de website.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief.

Wanneer verschijnt de Call-tekst voor de eerstvolgende Call van Klein Geluk?

De Call-tekst voor de vijfde Call voor materialen, dagbesteding en evenementen verschijnt in december op de website.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief.

Is er een verplicht format voor het schrijven van een projectplan?

Ja, voor alle Calls binnen het programma Klein Geluk is het gebruik van ons format projectplan en ons format begroting verplicht. Deze formats worden ruim voor de opening van de Calls op de website gepubliceerd bij Achtergrondinformatie. Alleen projectaanvragen die in deze formats worden ingediend, nemen wij in behandeling.

Is er een verplicht format voor de tussen- en eindrapportage of eindverantwoording?

Mijn project gaat starten in de beoordelingsperiode. Mag ik dan alsnog een subsidieaanvraag indienen?

Nee. Projecten die worden ingediend bij FNO mogen niet worden gestart of voltooid vóór het besluitvormingsmoment.

Ik wil het logo van Klein Geluk gebruiken in een publicatie over ons project. Waar kan ik dat vinden?

U vindt het logo van Klein Geluk als jpg.-bestand op de pagina Achtergrondinformatie. Hebt u een speciaal format nodig, bijvoorbeeld voor drukwerk (.eps) of voor een gekleurde ondergrond, neem dan contact op met Judith Eekhout.

Bekijk hier de do’s en don’ts van het logogebruik.

Waar moet ik op letten bij het invullen van de begroting?

Voor alle aanvragen die u bij het programma Klein Geluk indient, dient u gebruik te maken van ons format begroting. Dit format wordt op de website gepubliceerd onder Achtergrondinformatie, zodra we een Call openen.

 

Werkgeverslasten en overheadkosten

FNO hanteert als regel dat maximaal 37% werkgeverslasten (b) en maximaal 16% overheadkosten (d) inbegrepen kunnen zijn in het subsidiebedrag. Het opslagpercentage voor werkgeverslasten is gebaseerd op het brutosalaris (alle brutolooncomponenten) en het opslagpercentage voor overheadkosten op de totale personeelskosten. Onder de overheadkosten vallen onder andere indirecte loonkosten en alle andere kosten die niet door het primaire proces worden veroorzaakt. Kosten voor infrastructurele voorzieningen, indirecte lasten en indirecte huisvestingslasten worden niet vergoed. De overhead dient hiervoor.

 

Voorbeeld

Brutosalarissen € 100.000 (a)
Werkgeverslasten € 37.000 (b)
Subtotaal € 137.000 (c)
Overhead € 21.920 (d)
Totale personeelskosten € 158.920 (e)

b = maximaal a * 0.37

d = maximaal c * 0.16

Mijn vraag staat hier niet bij.

Mail uw vraag naar: kleingeluk@fondsnutsohra.nl