Veelgestelde vragen Klein Geluk

Wanneer sluit de eerste call van Klein Geluk?

De eerste call voor materialen, dagbesteding en evenementen sluit op 28 februari 2018 om 14:00 uur.

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen en aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

De eerste call van Klein Geluk is voor subsidie voor materialen, dagbesteding en evenementen. Nadere details worden in de calltekst weergegeven die half december op de website wordt gepubliceerd.

Wanneer verschijnt de calltekst voor de eerste call van het programma Klein Geluk?

De calltekst voor de eerste call voor materialen, dagbesteding en evenementen wordt half december op de website gepubliceerd.

Is er een verplicht format voor het schrijven van een projectplan?

Ja, het format projectplan is verplicht, en verschijnt half december op de website. Uw projectplan wordt alleen in behandeling genomen als het voldoet aan dit format.

Mijn project gaat starten in de beoordelingsperiode, mag ik dan alsnog een subsidieaanvraag indienen?

Projecten die worden ingediend bij FNO mogen vóór het besluitvormingsmoment niet zijn gestart of voltooid.

Ik wil graag het logo van Klein Geluk gebruiken in een publicatie over ons project. Waar kan ik dat vinden?

U vindt het logo van Klein Geluk als jpg.bestand op de pagina Achtergrondinformatie. Hebt u een speciaal format nodig, bijvoorbeeld voor drukwerk (.eps), web (RGB) of voor een gekleurde ondergrond (transparant), neemt u dan contact op met Hestia Leiker. Voor do’s en don’ts van het logogebruik, klik hier.