Veelgestelde vragen Klein Geluk

Ik heb een aanvraag ingediend, wanneer weet ik of mijn projectaanvraag gehonoreerd wordt?

De uitslag van call 2 materialen, dagbesteding en evenementen en de call eigen regie en participatie wordt eind december bekend gemaakt.

Wanneer openen de eerstvolgende calls van Klein Geluk?

De volgende call voor Materialen, dagbesteding en evenementen opent begin 2019. Meer informatie over de volgende Thema call volgt in januari. Houd hiervoor onze website in de gaten.

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen en aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Momenteel is het niet mogelijk om subsidie bij het programma Klein Geluk aan te vragen.

Wanneer verschijnt de calltekst voor de eerstvolgende calls van Klein Geluk?

De calltekst voor de derde call voor materialen, dagbesteding en evenementen wordt medio december 2018 op de website gepubliceerd.

Is er een verplicht format voor het schrijven van een projectplan?

Ja, voor alle calls binnen het programma Klein Geluk is het gebruik van een format projectplan en een format begroting verplicht. Deze formats worden ruim voor de opening van de calls op de website gepubliceerd onder Achtergrondinformatie. Alleen projectaanvragen die in deze formats worden ingediend kunnen in behandeling genomen worden.

Mijn project gaat starten in de beoordelingsperiode, mag ik dan alsnog een subsidieaanvraag indienen?

Projecten die worden ingediend bij FNO mogen vóór het besluitvormingsmoment niet zijn gestart of voltooid.

Ik wil graag het logo van Klein Geluk gebruiken in een publicatie over ons project. Waar kan ik dat vinden?

U vindt het logo van Klein Geluk als jpg.bestand op de pagina Achtergrondinformatie. Hebt u een speciaal format nodig, bijvoorbeeld voor drukwerk (.eps), web (RGB) of voor een gekleurde ondergrond (transparant), neemt u dan contact op met Roxana König. Voor do’s en don’ts van het logogebruik, klik hier.

 Hoe maak ik een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs bij een projectaanvraag?

Kijk hier voor tips van de Rijksoverheid.

Waar moet ik op letten bij het invullen van de begroting?

Voor alle aanvragen die bij het programma Klein Geluk worden ingediend dient u gebruik te maken van een format begroting. Deze formats worden op de website gepubliceerd onder Achtergrondinformatie zodra een Call is geopend.

 

Werkgeverslasten en overheadkosten

FNO hanteert als regel dat maximaal 37% werkgeverslasten (b) en maximaal 16% overheadkosten (d) in het subsidiebedrag inbegrepen kunnen zijn. Het opslagpercentage voor werkgeverslasten is gebaseerd op het brutosalaris (alle brutolooncomponenten) en het opslagpercentage voor overheadkosten op de totale personeelskosten. Onder de overheadkosten vallen o.a. indirecte loonkosten en alle andere kosten die niet door het primaire proces worden veroorzaakt. Kosten voor infrastructurele voorzieningen, indirecte lasten en indirecte huisvestingslasten worden niet vergoed. De overhead dient hiervoor.

 

Voorbeeld

Brutosalarissen € 100.000 (a)
Werkgeverslasten € 37.000 (b)
Subtotaal € 137.000 (c)
Overhead € 21.920 (d)
Totale personeelskosten € 158.920 (e)

b = maximaal a * 0.37

d = maximaal c * 0.16

Mijn vraag staat hier niet bij

U kunt uw vraag mailen naar kleingeluk@fondsnutsohra.nl