Het programma

Klein Geluk II liep van 2018 t/m 2022* en had een budget van € 3 miljoen. Er waren twee subsidiemogelijkheden:

  • Subsidie voor materialen, dagbesteding en evenementen. Deze leveren een bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. Hiervoor werden zes calls uitgeschreven tijdens het programma.
  • Subsidie voor het teweegbrengen van een structurele verandering, door middel van bewezen methodes. Ook deze leveren een bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. Hiervoor werden twee calls uitgeschreven.

* Door de coronacrisis is de einddatum van het programma opgeschoven: naar medio 2022.

Binnen Klein Geluk II hebben we ruim 200 projecten gefinancierd op het terrein van materialen, dagbesteding en evenementen. Daarnaast zijn 20 projecten gesubsidieerd die een structurele verandering teweeg hebben gebracht. Het programma is afgesloten met een evenement door en voor de doelgroep.

Afgeronde activiteiten

Het vervolg op Klein Geluk II heet Klein Geluk. Neem een kijkje:

Contact

Caroline Hop

Programmaleider

06 124 309 50

caroline.hop@fnozorgvoorkansen.nl