Formats rapportages

Download hier de formats voor de tussen- en eindrapportage Eigen regie en participatie en het format voor de eindverantwoording Materialen, dagbesteding en evenementen:

Format Eindverantwoording Materialen, dagbesteding en evenementen (docx)

Format Tussenrapportage Eigen regie en participatie (docx)

Format Eindrapportage Eigen regie en participatie (docx)

Logo Klein Geluk

Download hier het logo van Klein Geluk:

Logo Klein Geluk (jpg)

Heb je een speciaal format nodig, bijvoorbeeld voor drukwerk of voor een gekleurde ondergrond (transparant)? Mail dan naar communicatie@fnozorgvoorkansen.nl.