Programmatekst

Uitgebreide informatie over het programma vind je in de programmatekst.

Call 1 Materialen, dagbesteding en evenementen

Het format voor de eindrapportage vind je hier binnenkort.

Logo Klein Geluk

Download hier het logo van Klein Geluk:

Logo Klein Geluk (jpg)

Heb je een speciaal format nodig, bijvoorbeeld voor drukwerk of voor een gekleurde ondergrond (transparant)? Mail dan naar communicatie@fnozorgvoorkansen.nl.