Club van 100

Voor jongeren met een chronische aandoening zijn de drempels naar passende zorg, onderwijs, sport en werk vaak hoog. Veel hoger dan voor hun gezonde leeftijdgenoten. Daarom heeft ZéP de Club van 100 in het leven geroepen: een jaarlijkse bijeenkomst waar honderd sleutelpersonen op de gebieden kracht, zorg, sport, school en werk, samen met jongeren in gesprek gaan om deze problematiek op de politieke en maatschappelijke agenda te zetten. De Club van 100 is tot eind 2018 dé plek om de stand van zaken te delen en toe te werken naar een integrale aanpak in de verschillende domeinen. De Club van 100 komt elk jaar bijeen op de 2e maandag van november.

Nieuws

Passend onderwijs ook nodig in het hoger onderwijs

19 januari 2018

Als jongerenpanel vinden we dat passend onderwijs ook hoort op het hoger onderwijs. Wij zien de positieve impact hiervan in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het MBO. Een belangrijke onderdeel hierin is de essentiële begeleiding door een zorgcoördinator” aldus Bente, voorzitter van het Jongerenpanel.

Minister laat onderwijsinstellingen zelf aan zet
Minister Van Engelshoven ziet de goede begeleiding van de jongeren als een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van het onderwijs. Zij is nu in gesprek met de koepelorganisaties van het hoger onderwijs over de nieuwe kwaliteitsafspraken en neemt dit mee. De minister is van mening dat hoger onderwijsinstellingen zelf invulling moeten geven aan goede begeleiding. Dat mag met een zorgcoördinator of op een andere manier, aldus de minister. Ook stelt zij extra budget beschikbaar voor een nauwe samenwerking tussen onderwijsinstellingen in de regio’s om de overgang van voortgezet onderwijs naar hoger onderwijs goed te regelen. Het Jongerenpanel zal de komende maanden de ontwikkelingen op de voet blijven volgen.

 

 

Lees verderSluiten

Weer een aantal ZéP-projecten afgerond!

19 januari 2018

Er zijn weer vier van de projecten van het programma Zorg én Perspectief succesvol afgerond. Het betreft de projecten Samen Sterk voor optimale zorg voor kinderen met een hersentumor, Uniek Sporten, 18enzo en Examinering en voorkomen voortijdige uitstroom MBO.  Van alle projecten die afronden binnen het programma ZéP wordt een korte film gemaakt om de kennis en ervaring die is opgedaan te delen. De films van deze projecten staan op You Tube en zijn te vinden via onderstaande links:

Samen Sterk voor optimale zorg voor kinderen met een hersentumor
Uniek Sporten
18enzo
Examinering en voorkomen voortijdige uitstroom MBO

Lees verderSluiten

Jongerenpanelleden op 3FM

22 december 2017

Tim zou graag zien dat kinderen met een chronische aandoening meer samendoen met gezonde leeftijdsgenoten Dit zou bijvoorbeeld kunnen door samenwerkingen tussen Mytylscholen en ‘normale’ onderwijsinstellingen. Door dingen samen te doen wordt voorkomen dat er een kloof ontstaat tussen de jeugd mét en de jeugd zonder aandoening.

Femke wil graag dat het (hoger) onderwijs meer flexibel wordt door bijvoorbeeld collegegeld per module te betalen in plaats van per jaar. Dit zou het makkelijker maken voor jongeren met een chronische aandoening om hun onderwijs naar hun mogelijkheden in te richten.

Het hele artikel is hier te lezen

Lees verderSluiten

Onderzoek naar effecten van transitiepoli voor diabetespatiënten

15 december 2017

Er blijken namelijk veel dingen te veranderen bij de transitie naar volwassenenzorg. Zo blijkt dat er bij de internist veel minder aandacht wordt besteed aan persoonlijke begeleiding en de nadruk vooral ligt op de metingen. Dit is iets waar veel jongeren aan moeten wennen. Ook blijkt dat steeds meer jongeren met diabetes na de periode onder behandeling van de kinderarts, niet meer onder controle zijn van een arts. Een transitiepoli waar jongeren begeleidt worden in de overgang van kinderzorg naar volwassenenzorg kan deze problemen mogelijk verhelpen.

Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat er drie kernpunten zijn waaraan de transitiepoli zou kunnen bijdragen. allereerst is het van belang dat de kinderartsen en internisten van elkaar weten wat hun behandelmethoden zijn. Ten tweede is van belang dat jongeren en hun ouders voorbereid worden op de volwassenenzorg. Het belangrijkste punt is misschien wel dat de jongere in iedere behandelfase centraal moet staan en de zorg aangepast moet worden naar wat zij belangrijk vinden.

Meer weten over dit onderzoek? Klik dan hier!

Dit onderzoek wordt mede gefinancierd door FNO. Het project Betere transitie bij diabetes is onderdeel van het programma Zorg en Perspectief.

Lees verderSluiten
Meer nieuws Houd mij op de hoogte

Club van 100 – 13 november 2017

Op maandag 13 november was de derde editie van de Club van 100 bij het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam.

Het programma startte met bijdragen van o.a. Laurentien van Oranje en Rens Raemakers (jongste Tweede Kamerlid). Vervolgens gingen de deelnemers in verschillende workshops samen met jongeren op zoek naar oplossingen: Wat doet ú voor jongeren met een chronische aandoening? Tot slot is gesproken over De Transitieroute. Jongeren met een ondersteuningsbehoefte van opleiding naar werk’. Binnenkort staat het volledige verslag op deze website. Hieronder vindt u alvast de video’s die tijdens de dag getoond werden.

Bekijk hier het programma van de Club van 100.

Lees de Factsheet ‘Jongeren met een chronische aandoening in het onderwijs’.

Lees de Factsheet ‘Jongeren met een chronische aandoening naar werk’.

Lees het rapport ‘Jongeren met een chronische aandoening in het onderwijs’.

Lees hier de 20 drempels in het onderwijs.

Video FNO Programma Zorg én Perspectief na drie jaar:

Video VAN OPLEIDING NAAR WERK – Jongeren vertellen over hun stage-ervaringen:

Verslagen Club van 100

Verslag 2015

Verslag 2016

Verslag 2017