'Tilburg: Gezond opgroeien met perspectief'

Tilburg: Gezond opgroeien met perspectief

Omschrijving

Elk kind verdient een gezonde, veilige start met gelijke kansen op ontwikkeling. De ontplooiing in de periode van net voor de zwangerschap tot en met de overstap naar de middelbare school, legt het fundament voor de rest van ieders leven. Kinderen die blootstaan aan risicofactoren, zoals stress of mishandeling, beginnen met een achterstand.

Deze problematiek zien we terug in de wijken Groenewoud en Het Zand in Tilburg. Om kansenongelijkheid en gezondheidsachterstanden tegen te gaan en te bouwen aan een gezond fundament voor deze kinderen, is de afgelopen jaren al flink geëxperimenteerd en geleerd. De twee stadswijken delen hun kennis over de werkzame bestanddelen in het project ‘Gezond opgroeien met perspectief’.

De behoeften en wensen van de kinderen en ouders zijn leidend. Zij zullen zélf concrete initiatieven aandragen en vormgeven. Professionals voegen kennis en inzichten toe. Uitgangspunt is een brede blik op gezondheid. Binnen Gezond opgroeien met perspectief inspireren kinderen, ouders, vrijwilligers en professionals elkaar om dat wat anders kan, te veranderen.

Gezond opgroeien met perspectief werkt toe naar een sterke community van en voor inwoners. Daarnaast investeert het project in presentie en ondersteuning op school en op straat en in de kwaliteit van de onderlinge samenwerking. Ten slotte voegen professionals medische expertise toe aan de wijk. Dit alles met de ambitie om een goed fundament te leggen, zodat ook hier elk kind gezond opgroeit met perspectief!

Doel

De droom van Gezond opgroeien met perspectief is dat alle kinderen in Groenewoud en Het Zand opgroeien in een veilige, stimulerende en gezonde omgeving. Concreet betekent dit:

 • een netwerk ‘van ouders voor ouders’, voor ontmoeting, advies, ondersteuning en uitwisseling van ervaringen;
 • een brugfunctionaris, dichtbij de inwoners, die signaleert, organiseert en fungeert als brug tussen ouders en professionals;
 • een fysieke ontmoetingsplek in de wijk;
 • een multidisciplinair overleg, waar alle zwangeren uit de wijken worden besproken;
 • een medisch deskundige in de wijk, die bijdraagt aan het inbedden van gezondheid in relevante initiatieven;
 • een toename van inwonersinitiatieven gericht op gezond opgroeien;
 • een op maat ingericht team op de basisschool, dat aanspreekbaar en benaderbaar is en direct kan inspelen op de problematiek;
 • een community school, met diverse activiteiten door en voor inwoners in samenwerking met professionals;
 • een toename van deelname aan (evidence based) interventies, door ouders en kinderen.

Met deze resultaten wil het project Gezond opgroeien met perspectief impact creëren voor:

 • de kinderen: meer geloof in hun eigen kunnen, toename van ervaren gezondheid en gezonde levensverwachting, afname van kindermishandeling;
 • hun ouders: toename van opvoedvaardigheden, toename van vertrouwen in hun rol als ouder, vergroot eigenaarschap over de gezondheid van hun kinderen;
 • de organisaties/professionals: structurele verandering naar trans-organisatorisch samenwerken, meer werkplezier, duurzame en betaalbare zorg.

Looptijd

1 oktober 2021 - 30 september 2024

Benieuwd naar de andere activiteiten van Samen Kansrijk en Gezond?

Afbeeldingen

Activiteitgegevens

Organisatie

Strategische Alliantie gemeente Tilburg - ETZ

Projectleider

Gaby Rog

Telefoonnummer

06 - 227 613 23

Volg ons

Facebook

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram
© 2024 FNO