'De Buurtcamping'

De Buurtcamping

Omschrijving

Een Buurtcamping is een driedaagse camping in een stadspark, georganiseerd voor en door buren. De camping wordt bezocht door álle buurtbewoners: iedereen is gelijk. Zo is een-derde van de kampeerplekken gereserveerd voor gezinnen in armoede, heeft 23 procent van de kampeerders een migratieachtergrond, en durft maar liefst 15 procent van de bezoekers alleen te komen.

Tijdens het kampeerweekend worden allerlei activiteiten georganiseerd waardoor buren elkaar beter leren kennen. Inmiddels is de Buurtcamping actief in 65 buurten in heel Nederland. Jaarlijks biedt de organisatie aan meer dan 3.000 mensen een vakantie. Ook aan mensen die dit anders niet kunnen betalen.

Doel

Nederlanders zien polarisatie als grootste bedreiging voor de samenleving (SCP, 2019). En dat is niet verwonderlijk: we hebben elkaar namelijk hard nodig om alle maatschappelijke, economische en ecologische uitdagingen aan te gaan. Tegelijkertijd voelen veel mensen zich geen volwaardig onderdeel van de samenleving omdat er een structurele ongelijkheid tussen sociale klassen is (SCP, 2022). Ook zijn er steeds minder plekken waar we elkaar écht ontmoeten.

Door al deze ontwikkelingen is het een stuk minder gezellig in de samenleving. Het vertrouwen in elkaar (en in instanties) neemt af. Dit leidt tot minder solidariteit, tolerantie en gemeenschapszin. En dat zorgt weer voor vereenzaming en mentale problemen. We willen graag ‘meer wij en minder ik’, maar weten vaak niet waar te beginnen.

Gelukkig kunnen we iets dichtbij huis doen, dat veel oplevert: mensen ontmoeten die niet op ons lijken. Door mensen buiten je eigen bubbel te ontmoeten, ontdek je dat er vaak meer overeenkomsten met ‘de ander’ zijn dan je in eerste instantie dacht. Er ontstaat een nieuwe gemeenschappelijke grond: de voedingsbodem voor meer onderling begrip en vertrouwen.

Benieuwd naar de andere activiteiten van Samen Kansrijk en Gezond?

Activiteitgegevens

Organisatie

De Buurt

Projectleider

Maarten Hupkes

Telefoonnummer

06 - 505 256 79

Volg ons

Facebook

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2024 FNO