Oscar Circulair en De Clique samen verder

Datum

12 februari 2024

Impactonderneming Oscar Circulair groeit verder door samenwerking met De Clique

FNO-programma Impact door Groei is verheugd dat onze partner Oscar Circulair, een voortrekker in het realiseren van afvalvrije steden op een sociale manier, een belangrijke stap heeft gezet door de krachten te bundelen met De Clique. Deze samenwerking, die in januari 2024 van start ging, is een inspirerend voorbeeld van hoe impactondernemingen ook kunnen opschalen door samen verder te gaan.

In steden zorgt (bedrijfs)afvalinzameling voor veel overlastgevende vervoersbewegingen en worden nog veel te veel grondstoffen verbrand, omdat ze niet goed gescheiden worden ingezameld. Impactonderneming Oscar Circulair zamelt met haar unieke model emissievrij en fijnmazig afval en grondstoffen in. Door de gebiedsgerichte aanpak draagt de onderneming bij aan een gezondere en veiligere leefomgeving in steden. Dit kan alleen door ook sociale impact te creëren. Daarom werken ze met veel verschillende mensen. Een deel van hen heeft een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Sinds eind 2023 werkt het FNO-programma Impact door Groei samen met Oscar Circulair. We verstrekken een lening zodat zij kunnen opschalen naar meer sociale impact én we trekken samen op om duurzame systeemveranderingen aan te jagen voor álle impactondernemingen die iets doen voor mensen in een kwetsbare situatie.

Circulaire en sociale stad

Oscar Circulair en De Clique, beide bekend om hun vernieuwende benadering in de transitie naar een circulaire en sociale stad, bundelen hun krachten nu onder één management. Oscar Circulairs fijnmazige, emissievrije afvalinzameling in Amsterdam en Rotterdam en De Clique’s focus op het hergebruiken van organische reststromen in Utrecht vullen elkaar goed aan.

De unieke combinatie van kennis en diensten versterkt hun positie in de strijd tegen vervoersbewegingen en de inefficiënte omgang met grondstoffen in steden. Bovendien biedt het een sterk platform voor groei. Door samen hun diensten uit te breiden naar Den Haag, illustreren de ondernemingen hoe schaalvergroting bijdraagt aan systeemverandering.

Sociale impact

Het programma Impact door Groei heeft onder meer de ambitie om de sociale impact binnen ESG-criteria (Environmental, Social, and Governance) te verdiepen. Oscar Circulair is hier een mooi voorbeeld van, aangezien de onderneming circulaire impact combineert met sociale impact.

We kijken uit naar de komende jaren, waarin Oscar Circulair verder groeit naar nog meer circulaire en sociale impact. De samenwerking met De Clique is hierin slechts de eerste stap. Samen bouwen we aan een toekomst waarin impactondernemingen een centrale rol spelen voor mensen in een kwetsbare situatie.